Nieuws

Steun de Hirak-beweging in de Rif

In Marokko is de Riffijnse bevolking, een minderheid in het noord-oosten van land een jaar geleden in opstand gekomen tegen de centrale regering. De Marokkaanse schrijver Abdellatif Laâbi roept in onderstaande verklaring op om te protesteren tegen de repressie van deze ‘Hirak’-beweging en de vrijlating van alle gevangen genomen demonstranten te eisen. Je kunt deze oproep onderschrijven via het mailadres ayadahram@free.nl met vermelding van naam, functie en land. De oorspronkelijke Franse tekst van de verklaring is in het Nederlands vertaald door Sietske de Boer.

Lees verder

Migratieconferentie 2017

Op zaterdagmiddag 7 oktober organiseert een samenwerkingsverband van verschillende GroenLinks werkgroepen een conferentie rondom asiel en migratie.

Met een groep GroenLinksers bespreken we thema’s als ‘opvang in de regio’, migratiebeleid en vluchtelingen op lokaal niveau.

GroenLinks politici als Kathalijne Buitenweg (Tweede Kamerlid), Tineke Strik (Fractievoorzitter Eerste Kamer), Judith Sargentini (Europarlementariër), Rutger Groot Wassink (fractievoorzitter Amsterdam) en Kees Diepeveen (wethouder Utrecht) en migratie-experts uit het veld zoals Hein de Haas (Hoogleraar migratiestudies) zullen een bijdrage leveren.

Binnen deze conferentie zullen drie parallelle workshops gehouden worden. Je kunt je aansluiten bij één van deze interessante workshops.

Lees verder

Machtsstrijd in de Arabische wereld

Doha, Qatar - . Shell

Het conflict met Qatar gaat om meer dan een televisiezender. Voor dr. Paul Aarts, docent internationale betrekkingen aan de Universiteit van Amsterdam en veelgevraagd expert inzake de politiek in het Midden-Oosten, komt het conflict met Qatar niet uit te lucht vallen. Hij ziet sinds het aantreden van de nieuwe Saoedische koning Salman, begin 2015, een verscherping van de hegemoniale ambities van Saoedi-Arabië op het Arabische schiereiland. Op 6 juli hield dr. Paul Aarts een lezing voor de Werkgroep Midden-Oosten van GroenLinks. Jos van Dijk was erbij en doet verslag.

 

Lees verder

Meet-up Buitenlands Beleid: impressie van een boeiend debat

De internationale werkgroepen van GroenLinks (Europa, Internationale Samenwerking en Midden Oosten) organiseerden op 1 december een debatavond met kandidaten voor de Tweede Kamer. Het resultaat was een uitermate boeiend debat tussen kandidaten voor onze verkiezingslijst en betrokken, goed geïnformeerde leden.

De kandidaten Arno Bonte (24), Hans Kuipers (26), Huib van Essen (16), Ilias Mahtab (20), Jakobien Groeneveld (40), Kathalijne Buitenweg (2), Michel Klijmij-van der Laan (35), Tom van der Lee (3) en Zihni Özdil (7) reageerden op vragen en stellingen van de werkgroepen en aanvullende vragen uit de zaal.

Els Dijkstra was erbij en geeft haar indrukken weer.

Lees verder

Amendementen op verkiezingsprogramma

GroenLinks presenteerde in september haar verkiezingsprogramma, met als motto ‘Tijd voor Verandering’. De Werkgroep Midden-Oosten heeft op dit programma - gedeeltelijk samen met anderen - amendementen ingediend over de volgende onderwerpen:

  • Vluchtelingen: bevorderen maatschappelijk draagvlak voor de opvang (169), het nakomen van de EU‑afspraken over verdeling en opvang van vluchtelingen (308) en het verhogen van het Nederlandse aanbod voor hervestiging van vluchtelingen (171)
  • Investeren in de economie van de opvanglanden in de regio en het scheppen van banen voor vluchtelingen én burgers aldaar (170)
  • Het conflict Israël‑Palestina (327) en de bescherming van de geweldloze Palestijnse BDS‑campagne (328)
  • Een Europees militair hoofdkwartier (310) en het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO (311)
  • Het belang van conflictpreventie, het beschermen van mensen tegen genocide en mensenrechtenschendingen (320) en terughoudendheid inzake militaire inzet (321)
  • Wapenhandel (323), de ontwikkeling van wapens met EU‑geld (324), een verbod op aandelenhandel in wapens (325) en de inzet van bewapende drones (326)
  • Het geven van een grotere rol aan vrouwen bij het voorkomen en oplossen van gewapende conflicten en het beschermen van vrouwen tegen oorlogsgeweld (329)

De nummers verwijzen naar de betreffende amendementen. De volledige tekst van de amendementen, en het advies van het partijbestuur, kun je lezen in de congreskrant.

Tijdens het GroenLinks‑verkiezingscongres op 17 december wordt over deze – en nog veel meer – amendementen gestemd. Daar kan ieder GroenLinks‑lid haar of zijn stem laten horen, ook over het internationale hoofdstuk!

Meet-up Buitenlands Beleid met kandidaten Tweede Kamer

Team voor verandering: kandidaten TK2017

Tussen 1 en 13 december houdt GroenLinks een ledenreferendum over de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

Ben je benieuwd naar wat de kandidaten vinden over het buitenlands beleid? Kom dan naar de meet-up op donderdag 1 december a.s. om 19.30 uur op het Landelijk Bureau GroenLinks, Oudegracht 312 te Utrecht. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Tijdens de meet-up kun je kennismaken met de volgende kandidaten: Arno Bonte, Hans Kuipers, Huib van Essen, Ilias Mahtab, Jakobien Groeneveld, Kathalijne Buitenweg, Nevin Ozutok, Rocco Piers, Tom van der Lee en Zihni Özdil. Download voor meer informatie de flyer.

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen aan: internationalesamenwerking@groenlinks.nl.

De meet-up wordt georganiseerd door de internationale werkgroepen van GroenLinks: de Europa Werkgroep, de Werkgroep Internationale Samenwerking en de Midden Oosten Werkgroep.

Pagina's