De Midden-Oosten Werkgroep van GroenLinks richt zich op de fascinerende en vaak ook schokkende ontwikkelingen in het Midden-Oosten. We kijken met een politieke bril, waarbij we proberen niet alleen de incidenten en de waan van de dag te volgen, maar deze vooral ook in de politieke, culturele en historische context te plaatsen. Zonder die context is het vaak maar moeilijk te begrijpen wat zich daar afspeelt. Specifiek letten wij op de situatie van de mensenrechten en de invloed van de Amerikaanse en EU-politiek in de regio.

De groepsleden doen dit uit belangstelling voor het gebied en om daar meer mee te doen dan alleen de eigen kennis te verrijken. We houden daarom contact met onze vertegenwoordigers in de Eerste en Tweede Kamer en het Europees Parlement, en wisselen informatie en ideeën met hen uit. Bij de opstelling van verkiezingsprogramma’s en officiële standpunten hebben we invloed door contacten met andere geledingen in de partij en soms door gebruik te maken van de amendementenprocedure bij congressen.

Rond het Midden-Oosten vinden in Nederland felle debatten en scherpe, soms afkeurenswaardige, stellingnames plaats. Om binnen en buiten de partij bij te dragen aan meningsvorming, organiseren we regelmatig publieksbijeenkomsten.

Aandachtsgebied

Ons aandachtsgebied loopt van Westelijke Sahara tot en met Afghanistan, zoals ook het kaartje bovenaan de pagina laat zien. Dit wordt vaak het MENA-gebied genoemd (Middle East & North Africa). Dat is breder dan de traditionele interpretatie van het Midden-Oosten, waar Iran en Afghanistan, en ook de Noord-Afrikaanse landen niet bij worden gedacht. De G8 gebruikt een nog bredere omschrijving, die het Midden-Oosten ziet als het hele MENA-gebied plus Turkije en Pakistan.

De reden om breder te kijken dan het traditionele Midden-Oosten is dat er veel samenhang is tussen de gebeurtenissen in dat hele gebied. Iran speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol in Palestina, Syriëen Irak. De Arabische lente begon in Noord-Afrika. Islamitische strijdgroepen bewegen zich in dit hele gebied, enzovoort. Er gebeurt in dit gebied zoveel dat we keuzes moeten maken in de onderwerpen. In de afgelopen jaren waren dat Marokko/West Sahara, de Arabische Lente, Syrië, Iran, Afghanistan en vooral de kwestie Israël/Palestina. De actualiteit is vaak leidend, maar we kijken altijd naar de achterliggende krachten.

Activiteiten

De onderwerpen en activiteiten worden door de hele werkgroep gekozen. Voorafgaand aan het jaar stelt de werkgroep een werkplan op en definiëren we de projecten waar we ons het komend jaar mee bezig houden. Indien de actualiteit daar aanleiding toe geeft, spelen we daar uiteraard op in. Van de werkgroepleden wordt een actieve en betrokken inbreng verwacht.

De werkgroep houdt zes maal per jaar een reguliere werkgroepvergadering. Daarnaast voeren we projecten uit, organiseren we publieksbijeenkomsten en nemen we deel aan relevante overleggen binnen en buiten de partij. De vergaderingen vinden meestal plaats op het landelijk bureau in Utrecht, en soms in Den Haag in aanwezigheid van een lid van de Kamerfracties. Kijk voor meer informatie in onze agenda.

Voorzitter

De werkgroep heeft geen vaste voorzitter of bestuur. De vergaderingen worden voorbereid en geleid door een roulerend voorzitterschap. Zo blijft de werklast van de voorzitter beperkt en worden bovendien alle werkgroepleden in gelijke mate uitgedaagd om een bijdrage te leveren aan inhoud en vorm van de werkgroep. De "voorztter van dienst" kan worden bereikt via middenoostengl@gmail.com  Dat email adres wordt door hem/haar gedurende de twee maanden van het voorzitterschap bijgehouden.

Er is een vaste contactpersoon voor het partijbestuur, dat is Karel van Broekhoven

Contact

Wil je een bericht aan de werkgroep sturen of je aanmelden voor werkgroepvergaderingen of debatavonden? Stuur dan een e-mail naar: middenoostenGL@gmail.com. Ook wanneer je een vraag hebt aan de werkgroep of iets onder onze aandacht wil brengen, ben je van harte welkom.