Nieuws

Het eerlijke verhaal over Europa en de vluchtelingen

De werkgroep stuurde een brief naar onze parlementariers in den Haag en Brussel met een verzoek over hoe om te gaan met de vluchtelingenstroom.

Linda Voortman reageerde al met volledige instemming en zegde toe zo door te zullen gaan.

Lees verder

Werkgroep moties aangenomen

Bij het congres van 7 februari heeft de werkgroep 2 moties ingediend, die allebei zijn aangenomen. Namelijk: de moties "(on)vrijheid van meningsuiting bij Westerse bondgenoten in het Midden-Oosten" en "Stop Wapenhandel met het Midden-Oosten".

Lees verder

Uitstel van geweld

Volkenrechtelijke aspecten spelen een grote rol in de afwegingen van GroenLinks om te kunnen instemmen met militaire interventie. Ook tijdens de ledenbijeenkomsten waren ze onderwerp van gesprek. Prof. mr. P.A. Nollkaemper is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam en extern juridisch adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken. José Boon van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, en Hanny Wieles, secretaris van de werkgroep Midden-Oosten, legden hem een aantal prangende vragen voor. Door betere regionale organisatie ben je sterker en kan je het eventuele moment van geweld langer uitstellen, zegt professor Nollkaemper.

Lees het hele artikel op de website van Bureau de Helling

Meerjarig strategisch plan moet geïntegreerde aanpak garanderen

De Tweede Kamer nam deze week op initiatief van Bram van Ojik een motie aan die het kabinet oproept om bij Nederlandse deelname aan vredesoperaties met het oog op een geïntegreerde aanpak altijd een meerjarig strategisch plan op te stellen. Een amendement dat de bezuiniging op de diplomatieke capaciteit deels terugdraait, werd eveneens aangenomen.

Lees verder

Geslaagde expertmeeting militaire en humanitaire interventies

In het kader van de partijbrede discussie over militaire interventies organiseerden de internationale werkgroepen van GroenLinks – Europawerkgroep, werkgroep Internationale Samenwerking en werkgroep Midden-Oosten – op 30 oktober een expertmeeting. Vragen die tijdens de provinciale bijeenkomsten over dit onderwerp vaak terugkeerden, werden voorgelegd aan een panel van experts op het gebied van conflict, militaire en humanitaire interventies.

Lees hier het verslag