Op zaterdagmiddag 7 oktober organiseert een samenwerkingsverband van verschillende GroenLinks werkgroepen een conferentie rondom asiel en migratie.

Met een groep GroenLinksers bespreken we thema’s als ‘opvang in de regio’, migratiebeleid en vluchtelingen op lokaal niveau.

GroenLinks politici als Kathalijne Buitenweg (Tweede Kamerlid), Tineke Strik (Fractievoorzitter Eerste Kamer), Judith Sargentini (Europarlementariër), Rutger Groot Wassink (fractievoorzitter Amsterdam) en Kees Diepeveen (wethouder Utrecht) en migratie-experts uit het veld zoals Hein de Haas (Hoogleraar migratiestudies) zullen een bijdrage leveren.

Binnen deze conferentie zullen drie parallelle workshops gehouden worden. Je kunt je aansluiten bij één van deze interessante workshops.

Workshops

De vluchteling lokaal: Gemeentelijk beleid
Deze workshop met praktische insteek gaat over thema’s rondom asiel en migratie in de gemeentes, zoals gemeentelijke opvang voor ongedocumenteerden (BBB(B)) en de huisvesting en integratie van statushouders in de stad. Bijzonder interessant voor lokale politici en leden van afdelingsbesturen! Onder leiding van een moderator bespreken GroenLinks raadsleden, wethouders, ervaringsdeskundigen en experts (o.a. INLIA en VluchtelingenWerk Nederland) ervaringen en inspireren we elkaar.

Perspectieven op migratie
Hoe verhoudt een humaan vluchtelingenbeleid zich tot een realistisch en nuchter migratiebeleid? Tijdens deze workshop wordt samen met academici en migratie-experts binnen GroenLinks gekeken naar de feiten en mythes rondom migratie, het maatschappelijke debat en wat GroenLinks doet op dit thema.

Vluchtelingenbeleid in internationaal perspectief
Met deskundigen uit het internationale veld, zoals Judith Sargentini van het Europees Parlement en deskundigen van de Europese Commissie en van de VN vluchtelingen organisatie (UNHCR) wordt gekeken naar wat de blijvende noodzaak is voor vluchtelingen om naar Europa te komen. Wat doet de internationale gemeenschap aan voorkómen en opvangen? En wat kunnen wij gezamenlijk met andere landen in Europa en in de regio doen om de crisis en humanitaire ellende te verlichten en te keren?

Praktische info

Datum: Zaterdag 7 oktober 2017
Tijdstip: 13:00 – 17:00, inloop vanaf 12.45 uur
Locatie: Cervantes, Domplein 3, Utrecht.

Aanmelden

Aanmelden kan via het formulier op de website van de Europawerkgroep. Hier kun je ook de workshop van je voorkeur opgeven. Toegang is gratis.

Organisatie

Gezamenlijke voorbereidingsgroep, namens de deelnemende werkgroepen: Werkgroep Internationale Samenwerking, Europawerkgroep, Midden-Oosten Werkgroep, Kleurrijk Platform, Werkgroep Vluchtelingen Amsterdam.

Meer informatie

Voor eventuele vragen kun je terecht bij Ruud Coumans, voorzitter van de gezamenlijke voorbereidingsgroep: rcoumans@groenlinks.nl