Op initiatief van de Midden-Oosten Werkgroep nam het GroenLinks-congres gisteren een motie aan die de GroenLinks-parlementariërs oproept door te gaan op de ingezette lijn en zich onverminderd in zetten voor het doorvoeren van de etiketteringsrichtlijn, het opschorten of opzeggen van het associatieverdrag met Israël en het erkennen van de staat Palestina. De situatie in Israël/Palestina is onverminderd zorgwekkend. Daarmee stijgt de urgentie van de maatregelen die GroenLinks al langer in haar verkiezingsprogramma voorstaat.

De motie is omarmd door de GroenLinks-fracties in de Tweede Kamer en het Europees Parlement. Het partijbestuur schreef in haar pre-advies:

Helaas is de situatie in Israël de afgelopen tijd verslechterd. Het Israëlisch regeringsbeleid verhardt en is in toenemende mate in strijd met het internationaal recht. Vandaar dat de fracties alle reden zien om de ingezette lijn voort te zetten. De motie steunt de fracties in dit voornemen.

Op het congres schaarde een grote meerderheid van de leden zich achter de motie. De volledige tekst van de motie is hieronder te lezen.

Motie Associatieverdrag EU-Israël

Het congres van GroenLinks, in vergadering bijeen in Utrecht op zaterdag 23 april 2016

Overwegend dat

  • GroenLinks veel waarde hecht aan de positieve invloed van associatieakkoorden op democratie, mensenrechten en internationaal recht en mede daarom een JA-campagne heeft gevoerd bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne,
  • in zulke associatieverdragen voorwaarden zijn opgenomen voor het bevorderen van de genoemde mensenrechten, daarbij onder meer refererend aan het handvest van de VN,
  • de EU al vanaf 1995 een associatieverdrag heeft met Israël, dat Israël vrijstelt van importheffingen naar de EU, en daaraan tegelijkertijd zulke voorwaarden verbindt,

Constaterend dat

  • Israël al vele jaren de genoemde waarden ernstig schendt met zijn inmiddels 49-jarige bezetting van Palestina, zijn nederzettingenpolitiek, de buitenrechtelijke executies, collectieve straffen en vele andere maatregelen ten opzichte van de Palestijnen
  • GroenLinks in haar verkiezingsprogramma heeft staan dat dit associatieverdrag met Israël moet worden opgeschort zolang het doorgaat het internationaal recht te schenden,
  • deze schendingen gestaag in aantal en ernst zijn toegenomen, waardoor anno 2016 bijvoorbeeld bijna dagelijks Palestijnse jongeren worden doodgeschoten door Israëlische militairen,
  • de noodzaak tot het opschorten van het verdrag sinds het tot stand komen van het verkiezingsprogramma daardoor alleen maar groter geworden is,
  • onze vertegenwoordigers zich actief inzetten voor het doorvoeren van de etiketteringsrichtlijn, het opschorten of opzeggen van het associatieverdrag met Israël en het erkennen van de staat Palestina,

Spreekt uit

  • dat het blij is met deze inzet van de fracties,

Roept de fracties op

  • de ingezette lijn onverminderd voort te zetten,

En gaat over tot de orde van de dag.

Toelichting:
De situatie in Israël/Palestina is onverminderd zorgwekkend en de urgentie van maatregelen zoals opgenomen in ons verkiezingsprogramma stijgt.