Op zaterdag 4 juni a.s. is er van 13.00 - 17.00 uur in Cervantes, Utrecht een GroenLinkse conferentie Vluchtelingen2016.

[georganiseerd door volgende werkgroepen van GroenLinks – Internationale Samenwerking – Europawerkgroep – FemNet – Midden-Oosten – Vluchtelingenwerkgroep Amsterdam – Kleurrijk Platform]

Het doel van de conferentie is de leden die actief zijn rond de vluchtelingenthematiek als vrijwilliger/raadslid/bestuurder/meedenker bij elkaar te brengen. Op de conferentie worden ervaringen, best practices en oplossingen op iets langere termijn uitgewisseld. Ook willen wij suggesties doen voor de paragraaf in het verkiezingsprogramma over vluchtelingen. 

Tijdens de conferentie zal een aantal sprekers de aanwezigen plenair toespreken en zijn er 3 parallelle workshops:

  • Nationaal - Lokaal
  • Bijzondere Groepen
  • Europees - Internationaal

Diverse bekende gezichten, zoals Judith Sargentini en Tineke Strik, hebben hun medewerking al toegezegd. Het definitieve programma wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Heb je vragen of wil je je alvast aanmelden? Mail ons.