Zaterdag 4 juni 2016 - Utrecht (Cervantes, Domplein 3)
13.00 - 17.00 uur - opgeven via dit aanmeldformulier.

(Georganiseerd door de werkgroepen Internationale Samenwerking, Europawerkgroep, FemNet, Midden-Oosten, Kleurrijk Platform en Werkgroep Vluchtelingen Amsterdam).
Doel: actieve leden, raadsleden, bestuurders, meedenkers, bij elkaar te brengen. Best practices en mogelijke oplossingen uitwisselen.

Plenair geven Tineke Ceelen en Tineke Strik de aftrap. Daarna drie parallelle workshops: Lokaal-Nationaal, Kwetsbare Groepen, Europa-Internationaal.

PLENAIRE AFTRAP

Tineke Ceelen, directeur Stichting Vluchteling

Wereldwijd zijn 60 miljoen mensen op de vlucht voor oorlog en geweld. Een belangrijke brandhaard is Syrië. Door het conflict zijn ruim 7,6 miljoen Syriërs ontheemd geraakt in eigen land en zochten meer dan 4,5 miljoen Syriërs elders een veilig heenkomen, met name in de buurlanden Turkije, Libanon, Jordanië en Irak. Stichting Vluchteling is een van de organisaties die hen hulp biedt. Tineke Ceelen schetst een beeld van de situatie ter plekke zoals zij die tijdens haar bezoeken aan de opvangkampen aantreft en van de inspanningen van Stichting Vluchteling. Zij reflecteert daarnaast op de afspraken die Nederland en de EU momenteel maken met de buurlanden. Gaan die afspraken de vluchtelingen een aanvaardbaar alternatief bieden voor de onaanvaardbare vlucht over zee en door de Balkan? Zo ja, wat zijn daar de gevolgen van voor de vluchtelingen en de buurlanden die hen opvang bieden?

Tineke Strik, Eerste Kamerlid GroenLinks, onderzoeker migratierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen en rapporteur voor de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Tineke Strik doet onderzoek naar de EU-wetgeving op gebied van asiel en migratie en de implementatie daarvan door de lidstaten. Zij gaat in op de vraag waarom het vluchtelingenvraagstuk ons aangaat. Aan welke internationale verdragen en wetten zijn Nederland en de EU gebonden? Zij spreekt over de oplossingsrichtingen die de EU momenteel kiest om de vluchtelingenstroom een halt toe te roepen. Zijn deze oplossingen in overeenstemming met het internationaal recht? Gaan ze werken? Wat kunnen we doen om tot een langetermijnoplossing te komen voor het vluchtelingenvraagstuk? Faalt de internationale samenwerking of moet het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid van Nederland en de Europese Unie anders om de kansen op conflicten en vluchtelingenstromen te verminderen?

Er is kort gelegenheid om vragen te stellen aan de sprekers. Daarna verdelen de deelnemers zich over de 3 workshops

WORKSHOP 1 - Lokaal/Nationaal

Leren van elkaar. Welke prioriteiten moeten er gesteld worden bij het onderwijs voor vluchtelingen? In de workshop Lokaal/Nationaal worden ervaringen en best practices omtrent huisvesting en onderwijs uitgewisseld. Kees Diepeveen geeft inzicht in zijn manier van werken als kersverse wethouder Utrecht en het Oostenrijkse raadslid Kathrin Heis maakt een vergelijking met het beleid en visie van de Groenen in Innsbrück.

WORKSHOP 2 - Kwetsbare groepen

Voor het eerst sinds de vluchtelingenstroom vorig jaar begon aan te zwellen, zijn er meer vrouwen en kinderen dan mannen onderweg naar West-Europa. Ook LHBT'ers vinden regelmatig hun weg naar Nederland. Dit levert nieuwe vraagstukken, en soms ook spanningen op. Hierover gaan we met elkaar in gesprek tijdens de workshop ‘kwetsbare groepen’ op 4 juni. Hoe ziet de huidige situatie eruit, welke mogelijkheden zien we en wat kan de bijdrage van GroenLinks zijn?

WORKSHOP 3 - Europa/Internationaal

De afgelopen maanden zagen we een veelheid aan Europese plannen. Over de verdeelsleutel, over de Dublinverordening. De laatste deal tussen Europa en Turkije is zeer omstreden. Is Turkije, dat geen partij is bij het VN vluchtelingenverdrag, wel een veilig land? En waarom geldt de deal alleen voor Syriërs? Moet de EU überhaupt wel zaken met Turkije doen? En hoe moet Griekenland, waarvan al sinds 2011 vaststaat dat er ernstige mankementen zijn m.b.t. de behandeling van asielzoekers, al deze asielaanvragen gaan verwerken, met inachtneming van Europese standaarden? Met Judith Sargentini en Barbara Wegelin.

PLENAIR SLOT

Aanbieden van de aanbevelingen* voor het verkiezingsprogramma door Peter Bas Backer en Barbara Wegelin aan Marjolein Meijer en een slotwoord van Judith Sargentini, Europarlementariër GroenLinks. Daarna afsluiting met een drankje.

*(Uit de gesprekken met verschillende afdelingen zijn aanbevelingen voor het Tweede Kamer verkiezingsprogramma gedestilleerd).