GroenLinks presenteerde in september haar verkiezingsprogramma, met als motto ‘Tijd voor Verandering’. De Werkgroep Midden-Oosten heeft op dit programma - gedeeltelijk samen met anderen - amendementen ingediend over de volgende onderwerpen:

  • Vluchtelingen: bevorderen maatschappelijk draagvlak voor de opvang (169), het nakomen van de EU‑afspraken over verdeling en opvang van vluchtelingen (308) en het verhogen van het Nederlandse aanbod voor hervestiging van vluchtelingen (171)
  • Investeren in de economie van de opvanglanden in de regio en het scheppen van banen voor vluchtelingen én burgers aldaar (170)
  • Het conflict Israël‑Palestina (327) en de bescherming van de geweldloze Palestijnse BDS‑campagne (328)
  • Een Europees militair hoofdkwartier (310) en het Nederlandse lidmaatschap van de NAVO (311)
  • Het belang van conflictpreventie, het beschermen van mensen tegen genocide en mensenrechtenschendingen (320) en terughoudendheid inzake militaire inzet (321)
  • Wapenhandel (323), de ontwikkeling van wapens met EU‑geld (324), een verbod op aandelenhandel in wapens (325) en de inzet van bewapende drones (326)
  • Het geven van een grotere rol aan vrouwen bij het voorkomen en oplossen van gewapende conflicten en het beschermen van vrouwen tegen oorlogsgeweld (329)

De nummers verwijzen naar de betreffende amendementen. De volledige tekst van de amendementen, en het advies van het partijbestuur, kun je lezen in de congreskrant.

Tijdens het GroenLinks‑verkiezingscongres op 17 december wordt over deze – en nog veel meer – amendementen gestemd. Daar kan ieder GroenLinks‑lid haar of zijn stem laten horen, ook over het internationale hoofdstuk!