De internationale werkgroepen van GroenLinks (Europa, Internationale Samenwerking en Midden Oosten) organiseerden op 1 december een debatavond met kandidaten voor de Tweede Kamer. Het resultaat was een uitermate boeiend debat tussen kandidaten voor onze verkiezingslijst en betrokken, goed geïnformeerde leden.

De kandidaten Arno Bonte (24), Hans Kuipers (26), Huib van Essen (16), Ilias Mahtab (20), Jakobien Groeneveld (40), Kathalijne Buitenweg (2), Michel Klijmij-van der Laan (35), Tom van der Lee (3) en Zihni Özdil (7) reageerden op vragen en stellingen van de werkgroepen en aanvullende vragen uit de zaal.

Els Dijkstra was erbij en geeft haar indrukken weer.

Over Europa

Opvallend is de positieve toon over Europa. Sociaal beleid, het tegengaan van ongelijkheid is belangrijk, ook om de kiezers te betrekken. Tegengaan van belastingontduiking. Wat goed is voor Nederland, is goed voor Europa. We beseffen te weinig wat een mooi (het allermooiste) continent het is. Wij verdienen heel veel aan Europa. Maak seizoenarbeid mogelijk voor economische vluchtelingen. Aandacht voor jeugdwerkloosheid, die vooral in Zuid-Europa schrikbarend hoog is. De hoge werkloosheid in Nederland onder sommige groepen is onder andere het gevolg van de te jonge selectie in het onderwijs, een specifiek Nederlands probleem. Geen Europese defensiemacht, wel slim samenwerken (als een lego samenstellen naar behoefte). Dat je een leger ook nodig kunt hebben om je eigen land te verdedigen, werd slechts door één kandidaat genoemd: wie nu je vriend is, kan straks je vijand zijn. Wees niet naïef.

Over Israël en de Palestijnen

De stelling dat het de taak is van GroenLinks om de machteloosheid van de politiek ten opzichte van de Israëlische schendingen van mensenrechten te doorbreken, krijgt van de kandidaten een volmondig ‘ja’, direct gevolgd door ‘maar hoe?’ Er is gebrek aan kennis. Haalbaar is het aankaarten, ook de gevolgen van de Muur. De bewustwording vergroten, samen met de organisaties die in Nederland actief zijn. Aandacht voor het maatschappelijk middenveld. Samenwerking in Europa (associatieverdrag opschorten!) is lastig. De Duitse Groenen zien ons als pro-Palestijns. In Nederland blokkeert een debat over Israël heel snel op emotionele gronden (met ‘antisemitisme’ als dooddoener). Veel kandidaten zijn in Israël en de Palestijnse gebieden geweest. Eén van hen schaamde zich een beetje. Ik heb het land opgegeven, maar de mensen niet. Niet meer achter onze grote broer Amerika aanlopen. De kandidaten waren niet goed op de hoogte van de samenwerking met Israël en wederzijdse handelsbelangen op het gebied van veiligheidsdiensten en defensie.

Over de Verenigde Naties

Het is een log, zompig apparaat. De VN heeft gefaald op cruciale momenten, bijvoorbeeld bij de inval in Irak. Een ander is blij dat we zo’n internationaal orgaan hebben, hoe gebrekkig ook. Afspraken en resoluties zijn belangrijk, ook voor ons binnenland. We hebben de VN nodig, bijvoorbeeld voor het milieu. Een verdrag, zoals over rechten voor mensen met een beperking, moet in alle landen worden geïmplementeerd, ook in Nederland. De VN vormen ook een groot probleem, met name de Veiligheidsraad. Het vetorecht zou moeten worden afgeschaft. Bij alle nadelen de VN vooral handhaven.

Over samenwerking tussen fractie en werkgroepen

In de pauze hebben we met een paar werkgroepleden bij Kathalijne aangedrongen op samenwerking tussen fractie en werkgroepen. Er zit veel kennis in de werkgroepen! Kathalijne reageerde positief, met de kanttekening dat in het verleden die contacten niet altijd even soepel waren…