Nieuws

Expertmeeting: Militaire & humanitaire interventies

De internationale werkgroepen van GroenLinks organiseren op 30 oktober een expertmeeting over militaire en humanitaire interventies. Vragen die tijdens de partijbrede discussie over dit onderwerp vaak terugkeerden, worden voorgelegd aan een panel van experts op het gebied van conflict, militaire en humanitaire interventie.

Lees verder

Nieuw: Dossier Afghanistan

Op 1 september stuurde het Kabinet een Artikel 100-brief aan de Tweede Kamer over het Kabinetsvoornemen om een bijdrage te leveren aan de train, advise and assist missie Resolute Support in Afghanistan. Ter ondersteuning van de meningsvorming en standpuntbepaling binnen GroenLinks heeft de Werkgroep Midden-Oosten een dossier met relevante achtergronddocumenten samengesteld.

Lees verder

Palestijnen willen resolutie om bezetting te beëindigen

Vrijdag sprak de Palestijnse president Mahmoud Abbas de Algemene Vergadering van de VN toe. Hij vroeg de Veiligheidsraad een resolutie aan te nemen die een einde maakt aan de Israëlische bezetting, door op te roepen tot het onmiddellijk hervatten van de vredesonderhandelingen, waarbij een duidelijke tijdslimiet moet zijn voor het afbakenen van de grenzen van een Palestijnse staat. Al Jazeera vroeg zich een dag eerder af of dit een haalbare kaart is.

GroenLinks steunt Nederlandse deelname aan de strijd tegen ISIS

GroenLinks steunt de voorgenomen Nederlandse deelname aan de internationale strijd tegen ISIS. Op haar website zegt GroenLinks: “De internationale gemeenschap heeft de plicht burgers te beschermen en moet daarom al het mogelijke doen om de opmars van ISIS en de ongekende wreedheid waarmee deze gepaard gaat, te stoppen.” Dat moet echter wel ingebed zijn in een langetermijnprogramma van niet-militaire maatregelen.

Lees verder

Nieuwe website

De Midden-Oosten Werkgroep van GroenLinks heeft een nieuwe website. De site is een stuk overzichtelijker dan de vorige. Artikelen zijn eenvoudiger terug te vinden, doordat ze zijn ondergebracht in landen- en themadossiers.

Lees verder

Samen leven: tegen extremisme

“Deze beelden wennen nooit. Onthoofdingen op straat, kruisigingen en brandende kerken en moskeeën. Vrouwen en kinderen op de vlucht. Opgejaagd. Zonder voedsel en zonder onderdak. De terreurcampagne van de Islamitische Staat (IS) in Irak en Syrië kent geen grenzen. Religieuze en etnische minderheden worden afgeslacht en opgejaagd.”

Het zijn de eerste regels van het manifest tegen extremisme dat GroenLinks samen met de SP en tal van maatschappelijke organisaties, waaronder veel organisaties van etnische minderheden en islamitische organisaties, heeft opgesteld. Het manifest is mede ondertekend door Bram van Ojik.

Lees het manifest