“Nu alle andere middelen hebben gefaald, roepen wij de regering op tot sancties tegen Israël. Sancties zijn een vreedzaam maar effectief middel, zoals destijds gebleken is in Zuid-Afrika ten tijde van de apartheid.” Dat stelt de petitie, die binnen 5 dagen door bijna 50.000 mensen werd ondertekend. “De Nederlandse regering moet het internationaal recht eerbiedigen en het uiterste doen om dit te effectueren.” De petitie is donderdagmiddag aangeboden aan de directeur Noord-Afrika en Midden-Oosten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, vergezeld van een brief aan minister Timmermans. De brief is mede ondertekend door de Midden Oosten Werkgroep van GroenLinks.

In de brief spreken maatschappelijke organisaties hun verontrusting en teleurstelling uit over het uitblijven van EU-maatregelen om Israël ter verantwoording te roepen voor haar aanhoudende belegering van de Gazastrook en haar schendingen van het internationaal recht. De brief roept op tot sancties, het opschorten van het Associatieverdrag tussen de EU en Israël en een stop op de wapenhandel tussen EU-lidstaten en Israël.

De petitie en brief (zie download) werden donderdag aangeboden volgend op een wake op het Stationsplein in Den Haag. De circa 200 aanwezigen liepen vanaf het Stationsplein naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar bloemen werden gelegd.

In een eerste reactie sprak de Directeur Noord-Afrika en Midden-Oosten van het ministerie zijn bewondering uit voor onze inzet en zijn ontzetting over het geweld. Hij memoreerde het kabinetsstandpunt dat er kort gezegd op neerkomt dat de regering de steeds weer oplaaiende geweldsuitbarstingen wil wegnemen door de Palestijnen een goede toekomst te bieden en Israël veilige grenzen. Daardoor zou de bestaansreden van Hamas wegvallen, want die ontleent zijn macht aan de ellende van de Palestijnen, aldus de woordvoerder. Hij gaf aan dat het kabinet een toekomst ziet waarin Gaza en de Westbank onder één bestuur komen van Abbas en Hamas daarin geen plaats kan krijgen. Sancties zouden in dat kabinetsbeleid niet thuishoren, omdat je met isoleren zou bereiken dat Israël zijn eigen gang gaat. Beter zou het zijn om in gesprek te blijven als vrienden.

Een zeer teleurstellend standpunt, gelet op de nu al 47 jaar voortdurende bezetting en de humanitaire ramp die zich op dit moment in de Gazastrook voltrekt. Het Nederlandse beleid van “in gesprek blijven als vrienden” heeft decennialang niets opgeleverd en Israël is altijd zijn eigen gang gegaan. Dat beleid is failliet en  zonder druk van buiten gaat Israël door met zijn geweldspolitiek.

Volgens de VN is er de afgelopen dagen in de Gazastrook ieder uur een kind gedood. Sinds het begin van de Operatie “Protective Edge” zijn er in de Gazastrook al bijna 1400 doden gevallen en meer dan 8200 Palestijnen gewond geraakt. De VN-organisatie OCHA stelt dat driekwart van de omgekomen Palestijnen burgers zijn, van wie een derde kinderen. Cruciale voorzieningen als elektriciteit en water zijn weggevallen, besmettelijke ziekten breken uit.

UNRWA riep gisteren tijdens haar briefing van de VN Veiligheidsraad dan ook niet alleen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren, maar ook tot een directe opheffing van de illegale blokkade van de Gazastrook door Israël willen we voorkomen dat de Gazastrook binnen enkele jaren onleefbaar zal zijn geworden. Een oproep die wij van harte onderschrijven.