Het zal je maar gebeuren dat je een politieke partij bent die mensenrechten en eerlijk ondernemen hoog in het vaandel heeft en dan blijk je een bedrijf in huis te hebben dat geld verdient aan mensenrechtenschendingen.

Toch overkwam dat GroenLinks. Het partijbureau in Utrecht bleek te worden bewaakt door G4S. Dat is een internationaal bewakingsbedrijf dat onder felle kritiek staat omdat het in Israel betrokken is bij de bewaking van gevangenissen waar duizenden Palestijnen, waaronder kinderen, onder ontoelaatbare omstandigheden zitten opgesloten. Bovendien bewaakt het bedrijf de roadblocks die Israel op honderden plaatsen in bezet Palestina heeft ingericht, en die de bevolking in een ijzeren greep houden en de Palestijnse economie om zeep hebben geholpen. G4S verdient op die manier geld aan de bezetting en de onderdrukking van Palestijnen.

Toen het partijbestuur daar achter kwam is het contract met dit bedrijf snel beëindigd. Daarmee volgt GroenLinks de internationale oproep tot BDS (Boycot, Divestment en Sanctions). De G4S-sticker verdween snel van de voordeur.

Voor de werkgroep Midden Oosten een reden om een bijeenkomst te houden over BDS. Ook de ABVA-KABO is met dit onderwerp bezig en hield er een conferentie over. Daarom werd bondsbestuurslid Lieuwe de Vries uitgenodigd om te vertellen wat de vakbond verder met BDS gaat doen. Sonja Zimmermann van docP gaf een inleiding over het hoe en waarom van BDS en Guido van Leemput van UCP, een samenwerkingsverband van diverse ngo’s, gaf aan hoe politiek en maatschappelijk organisaties elkaar hierin kunnen versterken. Van het GL-bestuur was internationaal secretaris Marjolein Meijer uitgenodigd om toe te lichten waarom het bestuur de zaken met G4S direct verbroken heeft. “Het was geen groot contract en G4S zal er niet veel armer van worden, maar het gaat ons om het principe: geen zaken doen met een bedrijf dat zo maatschappelijk onverantwoord bezig is”.

Lieuwe de Vries juicht dit toe. “vanuit de vakbond zien wij volstrekt onaanvaardbare arbeidsomstandigheden van de Palestijnse arbeiders in Israelische bedrijven en nederzettingen. Door de verwoesting van de Palestijns economie kunnen de Palestijnen alleen nog maar daar werk vinden. Er heerst kinderarbeid, vakbondsactiviteiten worden niet getolereerd, de lonen zijn beneden elk peil en de arbeiders hebben nul rechten”.

Guido van Leemput voegt daaraan toe dat we vooral niet moeten vergeten dat het ook gewoon verboden is om geld te verdienen aan de bezetting. Onlangs trok Royal Haskoning zich terug uit zo’n besmet project in bezet Palestina op aanwijzing van de Nederlandse regering. Unilever deed dit al eerder. Ook G4S moet dat doen.

De werkgroep Midden Oosten vindt het een krachtig signaal dat G4S is weggestuurd. De werkgroep heeft een brief naar de programmacommissies van de afdelingen in het land gestuurd met suggesties wat je op gemeente- en provincieniveau kunt doen aan mensenrechten, o.a door BDS. Er zijn bijvoorbeeld busmaatschappijen in Nederland actief, die in bezet gebied apartheidsbuslijnen rijden, waar Palestijnen niet in mogen. Veolia (onder de naam Connexxion) en Egged (EBD) bijvoorbeeld. Die kunnen daarom eenvoudig worden uitgesloten van aanbestedingen. En misschien zitten er ook wel G4S-stickers (zie logo hiernaast) op het gemeente- of provinciehuis. Ook die moeten er af zolang dit bedrijf geld blijft verdienen aan de bezettingspolitiek.