Meer dan twee miljoen Syriërs zijn gevlucht voor het geweld in hun land. Het merendeel van deze groep wordt opgevangen in de buurlanden van Syrië, slechts een klein deel weet Europa te bereiken. GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini maakte de balans op van de verdeling van deze vluchtelingen over de regio en Europa. De cijfers zijn schokkend. Woensdagmiddag nam het Europarlement een resolutie aan die de Europese regeringen oproept tot meer solidariteit.

In de aangenomen resolutie vraagt het Europees Parlement actie van de Europese regeringsleiders:

  • om de buurlanden van Syrië beter helpen,
  • om meer vluchtelingen op te vangen in de EU-lidstaten en
  • om  de opvang van vluchtelingen eerlijker te verdelen tussen de EU-lidstaten.

Met eigen ogen gezien

Sargentini was begin dit jaar op bezoek (*) in het Zaatari-vluchtelingenkamp in Jordanië, vlak bij de Syrische grens. “Ik heb daar met eigen ogen gezien hoeveel mensen er per dag de grens oversteken om het geweld te ontvluchten. Een ruimhartiger beleid vanuit Europa is dan ook nodig om de regio daar te ontlasten en ervoor te zorgen dat vluchtelingen de hulp krijgen die ze nodig hebben.”

Staatssecretaris Fred Teeven van Justitie heeft aangeboden dit jaar vijftig Syrische vluchtelingen op te nemen in Nederland. “Dit staat in geen verhouding met de aantallen vluchtelingen in de vluchtelingenkampen die dringend hulp nodig hebben. Ik roep samen met het Europarlement Teeven en zijn Europese collega’s op om meer Syriërs een (tijdelijk) verblijf aan te bieden”, aldus Sargentini.

Bootvluchtelingendrama

Vluchtelingen die Fort Europa proberen te bereiken, hebben geen andere keus dan in zee te gaan met mensenhandelaren om zo via smokkelroutes het Europese vasteland te bereiken. Het afgrijselijke bootvluchtelingendrama bij Lampedusa afgelopen week, laat zien dat dat de afloop van zo’n reis levensgevaarlijk kan zijn.

De vluchtelingen die de tocht naar Europa wel overleven, komen aan in de zuidelijke EU-lidstaten zoals Griekenland en Italië. Deze EU-landen met Europese buitengrenzen kunnen de toestroom van Syrische vluchtelingen niet aan, waardoor de opvang ver onder de maat is. Nederland lijkt opgelucht dat het niet grenst aan de Middellandse Zee.

Sargentini: “Het gaat hier om mensenlevens. De egoïstische houding van Nederland is ongepast.”

In het Europarlement pleit Sargentini ervoor om de speciale richtlijn over tijdelijke bescherming van vluchtelingen in noodsituaties te activeren. Dit Europese systeem helpt landen die te maken hebben met een grote toestroom van vluchtelingen. Daarnaast moeten er afspraken gemaakt worden tussen de noordelijke en zuidelijke lidstaten om de opvang van vluchtelingen eerlijker te verdelen.

Bron: GroenLinks Europa

(*) In februari 2013 bezocht europarlementariër Judith Sargentini de Syrische vluchtelingenkampen in Jordanië om de gevolgen van de oorlog in Syrië van dichtbij te bekijken. Ze schreef er een aantal weblogs over:

11 februari 2013: Sargentini wil Europese actie voor opvang Syrische vluchtelingen
13 februari 2013: Wat als de vluchtelingen nooit meer terugkeren naar Syrië?
14 februari 2013: Een vriend in nood: Hoe Jordanië Syrische vluchtelingen opvangt
15 februari 2013: Een vluchtelingenkamp is gevaarlijk voor vrouwen
18 februari 2013: Syrische vluchtelingen veilig in Jordanië, steun blijft nodig
21 maart 2013: Radio 1: Steun aan Syrische rebellen