De werkgroep MO en het congres

De werkgroep kijkt tevreden terug op het congres van 18 april. We wisten het verkiezingsprogramma door middel van amendementen op een aantal punten behoorlijk te verbeteren. De volgende amendementen zijn aangenomen:

  • de toevoeging (Mensenrechtenpunt 22), dat passend wordt opgetreden tegen landen die herhaaldelijk weigeren de mensenrechten toe te passen
  • de aanscherping bij (Palestina-Israël-punt 24), dat binnen de EU steun wordt gezocht om het Associatieverdrag met Israël op te schorten als Israël het internationaal recht en de mensenrechten blijft schenden
  • de aanscherping (Kernwapenpunt 30), dat ook vermoedelijke kernwapenstaten tot het NPV moeten toetreden door ijveren van NL
  • de aanscherping (Wapenhandelpunt 31) v.w.b. naleving van de wapenexportcode.

Helaas lukte het niet om Humanisering volkenrecht, punt 23, stevig in het programma te krijgen, dat straffeloosheid niet mag bestaan en dat Nederland zich dus actief moet inzetten om verdachten van oorlogsmisdaden op Nederlands grondgebied aan te houden. Stond al impliciet in het punt, aldus het PB. De werkgroep vindt het vaker door het PB gebruikte argument dat iets al impliciet ergens staat een slecht argument. Met dat argument immers kun je een wel heel kort verkiezingsprogramma hebben...
En een amendement om het visserijverdrag van de EU met Marokko niet te verlengen, voor zover dat de kust voor West-Sahara betreft, heeft het niet gehaald. De reden voor een negatief advies was: "we kunnen niet alle landenkwesties noemen". 

Ons hele verlanglijstje van aanpassingen aan het verkiezingsprogramma was nog groter. Maar in de amendementen-procedure bleef daar helaas slechts een beperkt deel van over. Jammer dus dat het programma nu niets zegt over bijvoorbeeld Irak.

Een door de werkgroep ingediende actuele motie over de recente legerorder die Israël uitvaardigde en die het mogelijk maakt alle Palestijnen van de Westoever te verwijderen, werd met algemene stemmen en een aanbeveling van Mariko Peters aangenomen.