Vanwege dreigende verdrijving door Israël van tienduizenden Palestijnen uit de bezette Westelijke Jordaanoever, diende de Midden-Oosten Werkgroep een zeer actuele motie in op het congres van 18 april. De motie werd van harte ondersteund door de Kamerfractie bij monde van Mariko Peters - was ook een steun in de rug - en werd vervolgens unaniem net voor de middagpauze door het zeer druk bezochte congres overgenomen met applaus. Hierna de motie.

GroenLinks, in congres bijeen op 18 april 2010,

Kennis nemende van de recente berichten dat:

  • Israël in de afgelopen week een militaire order heeft uitgevaardigd waardoor tienduizenden Palestijnen van de Westelijke Jordaanoever als infiltrant kunnen worden beschouwd en gedeporteerd (*);
  • hierdoor gezinnen, bedrijven, studies en projecten zullen worden opgebroken waardoor de toch al hopeloze economische en humanitaire situatie verergert;
  • Israël zeer zware straffen heeft ingesteld, waaronder 7 jaar gevangenisstraf, voor wie de deportatieorders niet opvolgt.

Overwegende dat:

  • dit een volgende stap is (na de bouw van de muur, de nederzettingen, en de roof van land en water) in een proces van onleefbaar maken van de bezette Palestijnse gebieden;
  • dit haaks staat op het streven naar rechtvaardigheid, verzoening en een zelfstandige Palestijnse staat,
  • dit onbeschrijfelijke ellende onder de Palestijnen teweeg brengt.

Spreekt hierover haar grote verontwaardiging uit en verzoekt de Tweede Kamer-fractie er met klem bij de regering op aan te dringen alles in het werk te stellen om Israël te bewegen deze militaire order in te trekken, waarbij sancties een mogelijkheid zijn.

En gaat over tot de orde van de dag

(*) Dreiging van massale deportatie Palestijnen uit de Westelijke Jordaanoever, Amira Hass, Haaretz 11-4-2010, http://www.haaretz.com/hasen/spages/1162075.html

Zie ook: commentaar en schriftelijke vragen van de EU-fractie