Een overzicht van documenten inzake Syrië: Kamerstukken, GroenLinks-standpunten, volkenrechtelijke adviezen, standpunten van internationale organisaties, achtergrondinformatie over de humanitaire situatie in Syrië, de responsibility to protect en de wetten en verdragen inzake chemische wapens.

In de zomer van 2013 laaide een politieke discussie op over ingrijpen in het conflict in Syrië. Eind mei van dat jaar besloot de EU om het wapenembargo niet te verlengen, en zo de druk om te onderhandelen op te voeren en de vredesconferentie in Genève kans van slagen te geven. In zijn advies op 17 juni 2013 inzake wapenleveranties aan de Syrische oppositie, schrijft de extern volkenrechtelijk adviseur dat deze niet rechtmatig zijn. Hij noemt ook mogelijkheden waarin leveranties wel rechtmatig zouden zijn en geeft aan dat daar nu geen sprake van is. Behalve het volkenrecht zijn ook andere aspecten relevant, met name het lenigen van de humanitaire nood en de verantwoordelijkheid van de internationale gemeenschap tot het beschermen van burgers.

Om bij te dragen aan de meningsvorming en standpuntbepaling binnen GroenLinks organiseerden de Werkgroep Midden-Oosten en de Expertgroep Vrede & Veiligheid op 9 september 2013 een expertmeeting over Syrië. Samen met experts en GroenLinks-leden met kennis over Syrië hebben wij de mogelijkheden voor militair en niet-militair internationaal ingrijpen in het gewelddadige conflict in Syrië verkend.

Ter voorbereiding op de expertmeeting hebben wij dit dossier samengesteld.