Een overzicht van documenten inzake Mali: Kamerstukken, GroenLinks-standpunten, VN-resoluties, standpunten en rapporten internationale organisaties, achtergrondinformatie over Mali, Azawad en Toeareg en meer.

Op vrijdag 1 november 2013 kondigde het kabinet aan dat Nederland zal deelnemen aan de VN-missie naar Mali. Aansluitend organiseerde de Tweede Kamer op 29 november 2013 een hoorzitting en vond op 11 december 2013 een Algemeen Overleg plaats over het Kabinetsbesluit.

Om bij te dragen aan de meningsvorming binnen GroenLinks organiseerden de werkgroepen Midden-Oosten en Internationale Samenwerking op 18 november 2013 een expertmeeting over Mali. Samen met experts en GroenLinks-leden met kennis over Mali hebben wij de risico’s en kansen verkend op het gebied van defensie, diplomatie en ontwikkeling.

Ter voorbereiding op de expertmeeting hebben wij dit dossier samengesteld.