Een overzicht van documenten inzake Afghanistan: Kamerstukken, rapporten van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties, (internationale) onderzoeksrapporten en analyses. Het dossier is in september 2014 samengesteld met het oog op de meningsvorming en standpuntbepaling binnen GroenLinks in de aanloop naar parlementaire besluitvorming over de NAVO-missie Resolute Support.

Laatste update: 29 september 2014

Het Kabinet stuurde op 1 september 2014 een Artikel 100-brief aan de Tweede Kamer over het voornemen van het Kabinet om een bijdrage te leveren aan de train, advise and assist missie in Afghanistan. De start van Resolute Support is voorzien voor 1 januari 2015. Een cruciale voorwaarde hiervoor is de ondertekening van een Bilateral Security Agreement (BSA) tussen Afghanistan en de Verenigde Staten en een Status of Forces Agreement tussen Afghanistan en de NAVO. Dit kan snel na beëdiging van de nieuwe Afghaanse president gebeuren, maar er is nog veel onduidelijk over de opvolging van president Karzai.

Dit najaar zal de Tweede Kamer de missie bespreken in een Algemeen Overleg. Ter voorbereiding op de parlementaire behandeling en ter ondersteuning van de meningsvorming en standpuntbepaling binnen GroenLinks heeft de Werkgroep Midden-Oosten dit dossier samengesteld.

Bekijk het dossier