Raif Badawi

Werkgroep moties aangenomen

Bij het congres van 7 februari heeft de werkgroep 2 moties ingediend, die allebei zijn aangenomen. Namelijk: de moties "(on)vrijheid van meningsuiting bij Westerse bondgenoten in het Midden-Oosten" en "Stop Wapenhandel met het Midden-Oosten".

De aanleiding voor de Motie (on)vrijheid van meningsuiting bij Westerse bondgenoten in het Midden-Oosten was het feit dat in Saoedi-Arabie onlangs de blogger Raif Badawi, die onwelgevallige dingen schreef over de islam, werd veroordeeld tot 1000 stokslagen en 10 jaar gevangenis.
De motie herinnert aan de massale optochten voor “het vrije woord” onder de titel “ik ben Charlie”, waar politici t/m de minister-president aan deelnamen en constateert dat we niet verontwaardigd lijken te zijn als in bevriende landen het vrije woord door de overheid wordt neergesabeld.

De motie spreekt uit dat
Raif Badawi, de Turkse journalisten, de Egyptische strijders voor vrijheid en democratie en hun talloze medestanders in het Midden-Oosten onze steun verdienen;

En roept de Kamerfractie op om er bij de Nederlandse regering op aan te dringen:
dat deze de betreffende regeringen daadwerkelijk en in het openbaar aanspreekt op de schendingen van de vrijheid van meningsuiting en andere mensenrechten; daarbij bereid is tot economische maatregelen jegens de betreffende landen, ook als deze onze eigen economie schaden.

Bram van Ojik ondersteunde de motie van harte en sprak ook zijn verbazing uit over het met twee maten meten.

De tweede motie was de Motie Stop Wapenhandel met het Midden-Oosten
Aanleiding hiervoor was het voornemen van de regering om eind februari met een zware handelsdelegatie onder leiding van minister Hennis (Defensie) Nederlandse wapensystemen te presenteren op de IDEX wapenbeurs in Abu Dhabi.

De motie constateert dat het verkopen van wapens in het Midden Oosten, op een moment dat het geteisterd wordt door ongekende vormen van geweld en oorlogshandelingen immoreel is en dat een Nederandse minister zich daar niet zou moeten vertonen. Nederland zou daar helemaal geen wapens moeten willen verkopen.

De motie spreekt zijn afkeur uit over deze officiële handelsmissie, verzoekt de Tweede Kamerfractie van GroenLinks er bij de regering op gepaste wijze op aan te dringen de missie te annuleren en het wapenexportbeleid te herzien

Ook deze motie werd van harte door Bram van Ojik omarmd.