Uitstel van geweld

Volkenrechtelijke aspecten spelen een grote rol in de afwegingen van GroenLinks om te kunnen instemmen met militaire interventie. Ook tijdens de ledenbijeenkomsten waren ze onderwerp van gesprek. Prof. mr. P.A. Nollkaemper is hoogleraar internationaal publiekrecht aan de Universiteit van Amsterdam en extern juridisch adviseur van de minister van Buitenlandse Zaken. José Boon van Bureau de Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks, en Hanny Wieles, secretaris van de werkgroep Midden-Oosten, legden hem een aantal prangende vragen voor. Door betere regionale organisatie ben je sterker en kan je het eventuele moment van geweld langer uitstellen, zegt professor Nollkaemper.

Lees het hele artikel op de website van Bureau de Helling