Binnen de partij is de laatste tijd onrust ontstaan over de mogelijke medewerking van GroenLinks over een trainingsmissie naar Afghanistan. Daarom hebben het partijbestuur en de fractie besloten een bijeenkomst te beleggen waar partijbestuur, Tweede Kamerfractie en leden gezamenlijk zullen overleggen welk standpunt GroenLinks in moet nemen. Wij hopen dat veel leden naar deze bijeenkomst komen en de opbouwcomponent in het project steunen, maar de oorlogscomponent afwijzen.

Datum: aanstaande woensdag 12 januari om 19.30 uur,
plaats: Hoog Brabant, Hoog Catherijne, Utrecht (vlakbij CS)

Geen nieuwe oorlogsmissie naar Afghanistan

De uitgebreide brief van de regering waarin het project wordt beschreven is duidelijk naar GroenLinks en D66 toegeschreven. Maar uit de versluierende tekst wordt duidelijk dat het plan uit twee los van elkaar staande onderdelen bestaat:

  1. 40 civiele politiefunctionarissen worden ingezet om de civiele politie te trainen, waaronder ook vrouwelijke politie-agenten. Dit onderdeel lijkt in overeenstemming met de motie, die GroenLinks en D66 vorig jaar indienden en lijkt als ontwikkelingsproject aanvaardbaar.
  2. 185 militaire trainers moeten naar Afghanistan om de oorlogs-politie, door de Amerikanen ook aangeduid als hun "little soldiers"op te leiden. Omdat deze opleiding plaatsvindt in gevaarlijke omstreden gebieden moet er een legermacht van 125 militairen mee en blijft een eenheid F-16s van 120 man in Afghanistan.

Slechts 40 van de uit te zenden 545 personen zijn dus civiele EUPOL-politietrainers. 5 zijn justitieel expert. De overige 500 personen zijn militair. GroenLinks diende in april samen met D66 een motie (zie 1) in waarin werd gevraagd om zuiver civiele trainers onder EUPOL vlag. Met wat de regering nu voorstelt (zie 2) kan Groenlinks niet tevreden zijn. Het is voor 99 % een militaire missie geworden.

Stemt GroenLinks hier toch mee in en kiest het voor het nog verder opvoeren van de oorlog, die al zoveel menselijk leed heeft gebracht door nog meer "little soldiers" op te leiden? Het gaat daarbij om jonge Afghanen, bijna allen analfabeet, die na een minimale politie-opleiding van zes weken de oorlog worden ingestuurd om tegen de zwaarbewapende taliban te strijden. Elke week sneuvelen er dertig oorlogs-agenten, honderden worden (vaak zwaar) gewond. De Amerikanen willen deze goedkope strijdmacht in een jaar uitbreiden van 100.000 naar 134.000 man, en daarbij moet Nederland helpen.

GroenLinks moet niet voor het opvoeren van de oorlog kiezen, maar voor vrede door onderhandelingen. Voortzetting van de oorlog is uitzichtloos en zinloos: de taliban kan de Amerikanen niet verdrijven, en de buitenlandse troepenmacht kan de taliban niet verslaan De taliban rukt steeds verder op en is nu in 80 % van het land permanent aanwezig, sinds kort ook in Kunduz waar de Nederlandse militaire trainers heen zouden gaan. Vorig jaar waren er volgens de Verenigde Naties 66 % meer veiligheidsincidenten dan in 2009. Die trend moet worden gestopt.

Het alternatief voor het verder opvoeren van de oorlog is onderhandelen. Uit een enquête blijkt dat 84 % van de Afghanen wil dat er met de taliban onderhandeld wordt. De regering Karzai eist niet alleen dat de internationale troepenmacht haar oorlogshandelingen terugschroeft, maar spreekt zich openlijk uit voor onderhandelingen. Op de topconferentie tussen Pakistan, Turkije en Afghanistan vorige maand steunde president Karzai het plan om de taliban-regering een permanente vertegenwoordiging in Turkije aan te bieden om zo vredesbesprekingen te vergemakkelijken. Dat er met de schaduwregering van de gewapende oppositie, die veel breder is dan de taliban, afspraken gemaakt kunnen worden wordt bewezen door de jarenlange ervaringen van het Internationale Rode Kruis.

Ook in de westerse landen is een grote meerderheid van de bevolking voor terugtrekking van de troepen, in de Verenigde Staten thans 62 %. Ook de Nederlandse vredesbeweding IKV Pax Christi wijst het plan van de Nederlandse regering af, van de aanhang van GroenLinks steunt slechts 30 % het plan. Daarom moet GroenLinks de oorlogscomponent in het project afwijzen zodat er niet opnieuw militairen naar Afghanistan gaan. En omdat zonder de steun van GroenLinks er geen meerderheid is hoeft er in dit uitzonderlijke geval niet met de regering onderhandeld te worden over een compromis.

Als u meer informatie van ons wil, sturen we u die graag toe.

U kunt ook reageren naar j.sap@tweedekamer.nl en/of voorzitter Henk Nijhof hnijhof@groenlinks.nl

Namens het Afghanistan-initiatief Groenlinks,

Sietse Bosgra
Karel van Broekhoven
Kees Kalkman
Jan Schaake

1) Zie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/01/07/brief-over-geintegreerde-politietrainingsmissie-in-afghanistan.html

2) Zie de download onderaan deze pagina