Het eerlijke verhaal over Europa en de vluchtelingen

De werkgroep stuurde een brief naar onze parlementariers in den Haag en Brussel met een verzoek over hoe om te gaan met de vluchtelingenstroom.

Linda Voortman reageerde al met volledige instemming en zegde toe zo door te zullen gaan.

Aan:

Judith Sargentini 
Tineke Strik  
Linda Voortman 

15 oktober 2015

 

Onderwerp: Het eerlijke verhaal over Europa en de vluchtelingen 

 

Beste Judith, Tineke en Linda,

Vluchtelingen komen in groten getale naar Europa. Zij stellen ons voor vragen en uitdagingen die het fundament van Europa raken.

Wat helpt? 

 • De goede initiatieven van organisaties en vrijwilligers in alle landen van Europa die proberen de eerste nood te lenigen, het proces te verbeteren en de ergste misstanden te bestrijden; 
 • Politici die zich sterk maken voor een humaan beleid; 
 • Geld dat niet alleen wordt toegezegd, maar ook wordt overgemaakt; 
 • Media die de verhalen van de vluchtelingen vertellen.

Onder invloed van de schokkende beelden is er veel bereidheid om te helpen. Maar die bereidheid is kwetsbaar en kan snel omslaan in bezwaren en zelfs agressie. Daarom is perspectief op de langere termijn nodig: 

 • Wat is er aan de hand en welke waarden zijn in het geding? 
 • Wat is het belang voor Europa om hier goed mee om te gaan? 
 • Welke risico’s zien we en welke kansen? 

Naar analogie met de herhaalde informatie van Bas Eickhout over het echte verhaal van de Griekse financiële crisis, richt de Werkgroep Midden-Oosten zich tot je met het verzoek om over de vluchtelingensituatie - zo veel en herhaald als mogelijk - de publiciteit te zoeken met: 

 • De visie van GroenLinks op vluchtelingenbeleid: humaan en rechtvaardig;
 • Informatie over aantallen, landen van herkomst, culturele en religieuze achtergrond van de mensen die naar Europa willen;
 • De bezwaren die onder de bevolking leven;
 • De moeilijkheden in Europa.

Kortom, een verhaal dat gericht is op oordeelsvorming en het bestrijden van vooroordelen. Een verhaal dat houvast geeft in debatten en helpt om de grote lijn te (blijven) zien. 
Een verhaal dat we langere tijd kunnen vertellen, draagvlak in de samenleving vergroot en GroenLinks waardig is.

Met vriendelijke groet,

Els Dijkstra en Lilian Peters
Werkgroep Midden-Oosten GroenLinks