Mohammed Rabbae verliet de partij na een tweet van Femke, waarin zij afstand nam van zijn activiteiten tegen Wilders. De werkgroep betreurt dit en vindt dat de partij juist blij moet zijn met leden die ook buiten de kamer actief zijn tegen haatzaaierij en verwerpelijke ideeën.

Aan de partijleider van Groen Links
Femke Halsema

Kopieën naar:
Mohammed Rabbae
Henk Nijhof
bestuur werkgroep Midden Oosten

Beste Femke,

De werkgroep Midden-Oosten van onze partij heeft kennisgenomen van de opzegging van het lidmaatschap door Mohammed Rabbae en van het meningsverschil dat hieraan ten grondslag ligt.

De werkgroep heeft hierover gesproken en betreurt zeer dat Mohammed zich niet meer in onze partij thuis voelt. Jij hebt je gedistantieerd van het juridische proces dat door Mohammed en anderen tegen Wilders is aangespannen.

Mohammed heeft nooit de indruk gewekt dat hij in deze namens GroenLinks optreedt. Jouw reactie was daarom onnodig. Dat je dit in een twitter deed vinden we niet handig.

Afwijzing van het proces is volgens ons geen partijstandpunt. Wij vinden ook niet dat Wilders en de PVV alleen in het parlement moeten worden bestreden.
Het optreden van Wilders en de zijnen is volgens de werkgroep zo bedreigend voor de menselijke waardigheid dat het past daar ook met andere democratische en rechtsmiddelen tegen op te treden. GroenLinks moet en mag zich niet tot optreden in vertegenwoordigende organen beperken.

Het past de partijleiding niet afstand te nemen van partijleden die in het verzet tegen verwerpelijke standpunten en haatzaaierij een actieve rol spelen.

Incidenten als dit zullen in de huidige politieke verhoudingen vaker voorkomen. Wij hebben als werkgroep de behoefte uit te spreken dat we GroenLinks graag als een partij zien die zo nodig ook buitenparlementair actief is.

Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep Midden-Oosten van GroenLinks

Karel van Broekhoven
voorzitter