Nog steeds relevant anno 2021

Het is goed dat we elk jaar stilstaan bij de Dag van de Arbeid, want er is nog genoeg om samen voor te strijden. Voorheen ging het vooral om haven- en textielarbeiders, nu ook om pakketbezorgers, medewerkers van distributiecentra en platformwerkers. Het gaat over vertrouwen, veiligheid en gelijkheid op de werkvloer. Voldoende ouderschapsverlof en financiële zekerheid. En een goede balans tussen werk en privé. Werk speelt een centrale rol in ons leven, het is daarom noodzakelijk dat we zorgen voor goede werkomstandigheden, eerlijk loon en gelijke kansen.

Ongelijkheid neemt toe

De ongelijkheid in Nederland is de afgelopen jaren toegenomen. De lonen stijgen niet mee met de prijzen in ons land. Werknemers hebben steeds minder zekerheden. Het komt zelfs voor dat mensen ontslagen worden, om vervolgens voor minder loon en een onzeker contract hetzelfde werk te blijven doen. De flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Als werkende betaal je meer belasting over je loon dan over een groot vermogen. Topsalarissen stijgen gemiddeld twee keer zo hard als lage en middeninkomens.

Kapperszaak meisje wordt geknipt

Iedereen een eerlijke kans

De politiek moet goede randvoorwaarden scheppen, zodat iedereen in Nederland de kans krijgt op een baan met voldoening. Een baan met goede arbeidsomstandigheden en voldoende loon om van rond te komen.

Een werkweek van 32 uur en minder loonbelasting

GroenLinks wil de belasting op werk voor lage en middeninkomens verlagen. Zo garanderen we dat een baan van 32 uur voor iedereen genoeg is om volwaardig mee te doen aan de samenleving. Van de superrijken en de vermogende renteniers vragen we juist een grotere bijdrage.

Ruimte voor de verzorging van dierbaren en kinderen

We willen toe naar een moderne arbeidsmarkt waar vrouwen én mannen de zorg voor kinderen en andere dierbaren kunnen combineren met een carrière waarin ze hun ambities kunnen waarmaken. Vaders en verzorgende meeouder(s) moeten recht krijgen op drie weken betaald geboorteverlof en zeven weken aanvullend geboorteverlof dat gedeeltelijk wordt betaald, waarbij mensen in ieder geval het minimumloon krijgen. En elke werknemer moet recht krijgen op negen weken betaald ouderschapsverlof, dat in de eerste negen maanden opgenomen mag worden.

Flexibilisering tegenaan

Voor mensen die werken als schijnzelfstandige, uitzendkracht of flexwerker betekent werk nu vooral onzekerheid. Dat moet anders. GroenLinks wil van de coronacrisis het keerpunt maken naar een eerlijke arbeidsmarkt. We moeten stoppen met de doorgeslagen flexibilisering. We willen investeren in scholing, de mogelijkheden voor (zorg)verlof uitbreiden en de bedrijfsrisico’s weer bij aandeelhouders leggen in plaats van bij de werknemers.

Groene economie

We gaan investeren in een groene en eerlijke samenleving. In meer betaalbare en duurzame woningen, in groene energie, in het oplossen van de schulden- en dakloosheidscrisis, in scholing, onderzoek en innovatie, in landbouw, natuur, fietsen en openbaar vervoer. We bestrijden klimaatverandering en maken Nederland mooier. Zo bouwen we de groene economie van morgen en creëren we banen voor vandaag.

Wat kun je zelf doen?

Wil je zelf in actie komen, word dan lid van een vakbond, vakvereniging of werknemersvereniging. Zij komen op voor jouw belangen op het gebied van werk en inkomen. Of word lid van GroenLinks, samen strijden we voor onze idealen.

Afbeelding van 2 mensen op het GroenLinks congres in 2019

Lid worden

SLUIT JE AAN BIJ ONZE BEWEGING

Wij weten dat het kan: een eerlijk, groen en zorgzaam Nederland.

En om dit te bereiken hebben we jou nodig!