GroenLinks heeft een toezichtraad. Deze heeft tot taak toezicht houden op de werkzaamheden van het partijbestuur en het partijbestuur met raad ter zijde staan. Het toezicht is erop gericht dat het partijbestuur haar wettelijke verplichtingen en financiële verantwoordelijkheden in acht neemt, de statuten, reglementen en congresbesluiten naleeft en GroenLinks deugdelijk bestuurt.

De toezichtraad beoordeelt onder andere de begroting en jaarrekening van de vereniging GroenLinks. Een delegatie van de raad voert jaarlijks functioneringsgesprekken met de leden van het partijbestuur. De toezichtraad wordt gekozen door en legt verantwoording af aan het congres.

De huidige toezichtraad bestaat uit zeven mensen:

  • Hetty Hafkamp (voorzitter)
  • Saskia van Gessel
  • Gemma Lago
  • Titia van Leeuwen
  • Bert Koopmanschap
  • Felix Flinterman
  • Khalid Boutachekourt

Meer weten?

De toezichtraad is te bereiken via de secretaris van de toezichtraad, Melissa van Herwijnen.