Het doel van DDA is om internationaal bij te dragen aan de versterking van goed functionerende pluralistische democratieën. Specifiek doet zij dit door de politieke slagkracht van groene linkse partners te versterken door middel van training en advies en het helpen bij het vergroten van hun netwerken.