De belangrijkste commissies van de vereniging GroenLinks zijn de:

 • Programmacommissies
 • Kandidatencommissies
 • Commissie Geschil en Beroep
 • Congrespresidium
 • Referendumcommissie

Programmacommissies

Bij verkiezingen van de Tweede Kamer en het Europees Parlement stelt het partijbestuur een programmacommissie in, die een conceptverkiezingsprogramma schrijft en voorlegt aan het congres.

De voorzitter van de programmacommissie voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 was Jeroen Postma (oud partijbestuurslid en raadslid in Rotterdam). De overige leden waren:

 • Robbert Bodegraven, directeur Wetenschappelijk Bureau
 • Corinne Ellemeet, Tweede Kamerlid
 • Ufuk Kahya, wethouder Den Bosch
 • Christel Kohlmann, chef staf Tweede Kamerfractie
 • Bart Snels, Tweede Kamerlid
 • Zita Pels, gedeputeerde Noord-Holland
 • Kees Vendrik, lid Eerste Kamer

De programmacommissie wordt ondersteund door Hans Rodenburg van het Wetenschappelijk Bureau (secretaris/penvoerder).

Contact: programmacommissie@groenlinks.nl

Lokale programmacommissies

Lokale en provinciale verkiezingsprogramma's komen ook zo tot stand: het lokale of provinciale bestuur stelt een programmacommissie in, die een conceptprogramma ter goedkeuring voorlegt aan de ledenvergadering.

Kandidatencommissies

De externe kandidatencommissie selecteert kandidaten voor de Tweede Kamer, Eerste Kamer, en het Europees Parlement. Deze kandidatencommissie wordt door het partijbestuur ingesteld.

De interne kandidatencommissie selecteert kandidaten voor het partijbestuur en de toezichtraad. Deze kandidatencommissie wordt door het congres verkozen, voor een termijn van drie jaar.

De kandidatencommissie intern (voor partijbestuur en toezichtraad) is als volgt samengesteld:

 • Henrike Karreman 
 • Bart de Leede (voorzitter a.i.)
 • Helen Kuyper
 • Jeroen van Rossum
 • Marijn Bouwmeester
 • Marieke Wagter
 • Miguel Ririhena

Contact: kc-mail@groenlinks.nl

De kandidatencommissie extern is als volgt samengesteld:

 • Henrike Karreman (voorzitter)
 • Bram van Ojik (vicevoorzitter)
 • Gebke van Gaal (partijbestuur)
 • Benthe van Wanrooij
 • Vincent de Kom
 • Samir Bashara
 • Funs Elbersen
 • Helen Kuyper
 • Jeroen van Rossum
 • Nathalie Kramers

Contact: kctk@groenlinks.nl

Ook Europees, lokaal en provinciaal worden kandidaten voor politieke functies geselecteerd door kandidatencommissies die per verkiezing worden ingesteld.

Commissie voor geschil en beroep

De belangrijkste taken van deze commissie:

 • Bemiddelen bij conflicten tussen of met partijorganen;  
 • Uitspraken doen in geval van geschillen van deze aard;  
 • Beslissen over beroepen in (landelijke) kandidatenprocedures.

Samenstelling commissie voor geschil en beroep 2020 -2023: 

 • Margreet de Boer
 • Ali al Hadaui
 • Christian Jongeneel (voorzitter)
 • Jurien Korzelius
 • Martine Leewis
 • Floris Tas 
 • Mieke van der Vegt

Het contactadres van de commissie is de bestuurssecretaris Melissa van Herwijnen (via mvherwijnen@groenlinks.nl).

Congrespresidium

Het congrespresidium verzorgt het voorzitterschap, het secretariaat en de organisatie van het congres. Samenstelling congrespresidium:

 • Jaap van der Heijden (voorzitter)
 • Coos Hoebe
 • Jessica Kips
 • Gijs van der Kroef,
 • Rik van der Laan
 • Prescillia van Noort
 • Nienke van Renssen
 • Willemijn Ruberg en
 • Jaco van der Veen

Contact: congrespresidium@groenlinks.nl

Referendumcommissie

De lijsttrekkers voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer en het Europees Parlement worden gekozen bij referendum. Daarnaast worden de kandidatenlijsten voor de Eerste Kamer, de Tweede Kamer en het Europees Parlement per referendum vastgesteld. Tot slot kan worden besloten tot het houden van een referendum over een onderwerp dat tot het werkterrein van het congres hoort (een zogenaamd politiek referendum).

De referendumcommissie is verantwoordelijk voor het verloop van de stemming en de vaststelling van de uitslag van een referendum. Samenstelling referendumcommissie:

 • Leoni Sipkes (voorzitter)
 • Valentijn de Marez Oyens
 • Jurien Korzelius