“Het is een rampzalig signaal naar investeerders en de rest van de wereld dat de EU fossiel gas vanaf nu als duurzame investering erkent. Dit plan is bovendien nog van voor de Russische inval in Oekraïne. Het staat haaks op de dringende opdracht van de EU om onafhankelijk te worden van Russisch gas”, aldus Eickhout.

GroenLinks uit ook democratische bezwaren tegen de manier waarop dit uiterst controversiële besluit tot stand kwam. Het opnemen van gas en kernenergie in de taxonomie gebeurde niet in een gewoon wetsvoorstel, maar via een technische uitwerking van de bestaande taxonomiewet: een zogenaamde gedelegeerde handeling. De drempel voor het Europees Parlement om dit besluit tegen te houden is veel hoger. In plaats van te luisteren naar wetenschappelijk advies van experts liet de Europese Commissie haar oren hangen naar de wensen van enkele lidstaten, Frankrijk voorop.

Eickhout: “In een zogenaamd technisch besluit over de taxonomie wordt indirect een belangrijk politiek gevecht gevoerd over de toekomst van de Europese energiemix. Deze kwestie verdient een open democratisch debat met volledige zeggenschap van parlementen, in plaats van dit schimmige onderonsje dat tot stand kwam tussen Macron, Merkel en Commissievoorzitter Von der Leyen.”

Hoewel gas en kernenergie nu formeel deel uitmaken van de taxonomie voor duurzame investeringen, hebben de regeringen van Luxemburg en Oostenrijk al aangekondigd dat ze naar het Europees Hof stappen om het besluit aan te vechten. GroenLinks denkt dat deze zaak kansrijk is, gezien de juridische analyses die aantonen dat het besluit in strijd is met de oorspronkelijke taxonomiewet. Daarmee blijft er nog lange tijd juridische onzekerheid bestaan over dit controversiële besluit.