Duurzame energiemix

De Europese Commissie komt op 18 mei met een pakket voorstellen om de omslag naar een duurzame energiemix te versnellen en onafhankelijk te worden van Russische energie. Eickhout “Met een olie-embargo is het nóg belangrijker dat we inzetten op een hogere ambitie voor het opwekken van duurzame energie, maar ook om het olieverbruik sneller terug te dringen. Dat betekent: openbaar vervoer goedkoper maken, thuiswerken stimuleren en het sneller uitfaseren van de verbrandingsmotor. Nu moeten we de stappen nemen om snel van het olie af te komen. Het zou dom zijn om Russische olie een-op-een te vervangen door olie uit andere landen, zeker als de olieprijzen verder oplopen.”

Rusland

GroenLinks pleit voor een volledige boycot voor energie uit Rusland en dringt aan bij de EU om voorbereid te zijn in het geval dat Poetin zelf de gaskraan dichtdraait. “Er is geen andere weg meer dan volledig onafhankelijk te worden van Russische fossiele brandstoffen, inclusief gas. De EU en lidstaten moeten zich zo goed mogelijk voorbereiden met noodplannen en inzetten op solidariteit binnen én tussen EU-landen om de economische en sociale consequenties daarvan dragelijk te maken voor iedereen.”