GroenLinks Kamerlid Senna Maatoug: “Dit voorstel van het kabinet is de grootste aanpassing van de sociale zekerheid in decennia. Wij nemen onze taak als controleur van de regering heel serieus en gaan dit heel nauwkeurig bestuderen. We kijken uit naar de uitvoerige en diepgaande behandeling in de Kamer.”

Het doel van het nieuwe pensioencontract is een welvaartsvast pensioen. GroenLinks en de PvdA willen dat de lusten en de lasten van een nieuw pensioencontract eerlijk worden gedeeld. Met voldoende solidariteit tussen generaties. Dat is waar de PvdA en GroenLinks deze nieuwe wet en onderliggende regelgeving op toetsen. Iedere generatie moet kunnen meeprofiteren van een nieuw contract.

Op aandringen van GroenLinks en PvdA kunnen pensioenfondsen, door minder strenge rekenregels eerder indexeren. Pensioenfondsen hoeven zich hierdoor niet meer arm te rekenen. Dat is belangrijk voor al die gepensioneerden die hun inkomen al jarenlang stil zien staan. Verpleegkundigen, politieagenten, schoonmakers en anderen met een zwaar beroep moeten eerder kunnen stoppen met werken. In het Pensioenakkoord zijn hier duidelijke afspraken over gemaakt, maar hier komt nog te weinig van terecht. Het kabinet moet deze groep direct financieel ondersteunen, zodat ook zij een onbezorgde oude dag kunnen hebben.

Tot slot vinden GroenLinks en PvdA dat de verhouding tussen de eerste pijler (AOW) en tweede pijler (aanvullend pensioen) niet goed is. Zeker nu een steeds grotere groep geen of bijna geen pensioen opbouwt. Daarom willen de PvdA en GroenLinks de AOW fors verhogen. Dat kan door de AOW mee te verhogen met de geplande verhoging van het minimumloon. Dat is nog belangrijker nu de kosten voor boodschappen en energie de pan uit rijzen.