Meerjarig strategisch plan moet geïntegreerde aanpak garanderen

De Tweede Kamer nam deze week op initiatief van Bram van Ojik een motie aan die het kabinet oproept om bij Nederlandse deelname aan vredesoperaties met het oog op een geïntegreerde aanpak altijd een meerjarig strategisch plan op te stellen. Een amendement dat de bezuiniging op de diplomatieke capaciteit deels terugdraait, werd eveneens aangenomen.

In het Kamerdebat van 18 november over de begroting Buitenlandse Zaken zei Van Ojik:

“Nederland neemt deel aan veel vredes- en wederopbouwmissies. De 3D-benadering is daarbij leidend. In de praktijk van de geïntegreerde benadering zijn het politieke spoor en het ontwikkelingsspoor vaak versnipperd: veel spelers, weinig middelen, gebrek aan strategie. Wat willen we precies en hoe en wanneer? Dat kan beter. Natuurlijk, er staat van alles in de artikel 100-brieven van het kabinet, maar in de uitvoering ligt het accent vaak op de korte termijn en op de militaire component.”

Samen met de PvdA, D66, VVD, SGP en CU diende Van Ojik een amendement in over het investeren van extra middelen in de Nederlandse diplomatieke capaciteit dat eveneens werd aangenomen. Het amendement stelt onder meer:

“De complexe en snel veranderende geopolitieke context rond Europa, maar ook daarbuiten, vergt op zijn minst het behoud van een intensieve en geïntegreerde inzet van diplomatieke capaciteit ter bevordering van de internationale rechtsorde en vrede en veiligheid, en de economische positie van Nederland.”

Daarmee wordt de bezuiniging op de diplomatieke capaciteit structureel gedeeltelijk teruggedraaid. In 2015 en 2016 gaat het om € 8 miljoen euro extra, in 2017 om € 16 miljoen en vanaf 2018 om € 20 miljoen.