We bloggen live updates over de speeches van regeringsleiders. Volg de livestream op de website van de UNFCCC.

19.25u: Elk land moet handelen naar zijn mogelijkheden stelt minister-president Mark Rutte. Hopelijk nemen de landen géén voorbeeld aan Nederland bij het vaststellen van hun mogelijkheden. Nederland loopt immers in Europa zwaar achter als het gaat om het percentage aan duurzame energie en energiebesparing. Als één van de rijkste landen ter wereld zouden wij dan toch beter moeten kunnen doen.

19.10u: De komende dagen besluiten we over het lot van deze planeet, stelt minister-president Modi van India. Aanpak van klimaatverandering vraagt om nationale wil en wereldwijde samenwerking. Veertig procent van de Indiase energieopwekking in 2030 zal van niet-fossiele bronnen komen. India wil tevens de omvang van haar bossen subsantieel toe laten nemen. Modi herinnert de wereld eraan dat vele mensen in India geen toegang tot energie. Het kleine CO2-budget dat we nog hebben moet naar landen in ontwikkeling.

18.50u: Zweden is de grootste donateur voor het Green Climate Fund voor internationale klimaatfinanciering per hoofd van de bevolking. Er komen meer Zweedse financiële toezeggingen aan belooft minister-president Stefan Löfven. Hij sluit af met de woorden: "Global warming will not hold humanity back. It will push us forward."

18.40u: Om in de toekomst geen excuses te hoeven maken aan onze kleinkinderen moeten we nu actie ondernemen. Niets is too difficult volgens David Cameron (Groot-Brittannië). Hij noemt een hele lijst acties op die ondernomen worden. Maar Cameron vergeet echter de meest belangrijke: we moeten van fossiele brandstoffen af.

18.15u: Jean-Claude Juncker spreekt namens de Europese Unie. We hebben een bindend en robuust klimaatverdrag nodig dat periodiek herzien wordt. We hebben immers maar één planeet. Dat klopt helemaal. Helaas volgt er niets over het opschalen van internationale klimaatfinanciering of het uitfaseren van fossiele brandstoffen.

17.50u: Wat een verandering in Canada! Het klimaatbeleid onder de conservatieve premier Stephen Harper was een drama: Canada was een structurele stoorzender tijdens onderhandeling. De onlangs verkozen Justin Trudeau brengt daar verandering in. Klimaat is een prioriteit. CO2-beprijzing wordt de hoeksteen van het Canadese klimaatbeleid. Ontwikkelingslanden moeten geholpen worden. Canada heeft 2,65 miljard Canadese dollar toegezegd.

16.55u: Tachtig procent van de natuurrampen worden veroorzaakt door klimaatverandering, stelt president Widodo van Indonesie. Een lange rij met maatregelen die Indonesië neemt volgt. Er moet echter meer gebeuren om ontbossing tegen te gaan. Als dat met de huidige snelheid doorgaat dan zal het land tot 2030 een kwart aan regenwoud verliezen. Europa kan daar trouwens flink aan bijdragen door het huidige beleid voor biobrandstoffen aan te pakken. Widodo roept op tot de uitwisseling van kennis.

16.30u: Vrijwel elk land kan een voorbeeld nemen aan het ambitieniveau van de Marshalleilanden: een ontwikkelingsland dat 45 procent minder CO2 wil uitstoten in 2030. De kans is namelijk nu al groot dat de eilanden onder de zeespiegel verdwijnen. De Marshaleilanden streven daarom na om klimaatverandering tot anderhalve graad te beperken. "Let's get it done", zijn de afsluitende woorden van president Loeak.

 

15.30u: Turkije behoort tot de top twintig van de grootste CO2-uitstoters ter wereld. Erdoğan schuift echter alle verantwoordelijkheid op anderen af en staat toe dat de uitstoot van Turkije tussen nu en 2030 met 116 procent toeneemt! Ook wil Erdoğan geld zien van andere landen om zijn karige klimaatplannen te bewerkstelligen. Zeer teleurstellend!

14.00u: Koffiepauze. Om 14.45u wordt de vergadering weer hervat.

13.45u: Rusland gaat er vanuit dat bestaande bossen magische hoeveelheden CO2 opnemen en dat nanotechnologie het probleem verder op zal lossen. De bijdrage van Rusland geldt enkel als er een bindend klimaatverdrag komt, een trucje van Poetin om op een later moment onder zijn beloftes te kunnen komen en de onderhandelingen te verstoren.

13.30u: Angela Merkel (Duitsland) is eerlijk over de huidige stand van zaken: de tweegradendoelstelling niet genoeg ambitieus voor iedereen en toezeggingen die tot nu toe gedaan zijn schieten nog te kort. Komende tien jaar moet ambitie verder omhoog. Merkel stelt voor om met een herzieningsproces te beginnen in 2020, maar dat is veel te laat. Laat kostbare jaren niet verloren gaan!

13.15u: President van China Xi Jinping van China roept op tot een bindend klimaatakkoord, maar legt verantwoordelijkheid grotendeels vij anderen. Ook wil China dat er voor ontwikkelingslanden na 2020 meer klimaatfinanciering dan de beloofde 100 miljard komt. Maar wat wil China daar aan bijdragen? China wil pieken met CO2-uitstoot in 2030 terwijl het 2025 zou moeten moet zijn. Er is dus nog voldoende ruimte voor verbeteringen in de ambitie van China de komende twee weken. 

12.50u: Barack Obama, president van de Verenigde Staten, spreekt de klimaattop toe. Hij roemt de wereldwijde aanpak van schadelijke F-gassen, waar onze Europarlementariër Bas Eickhout namens EU een flinke bijdrage aan leverde. Opvallend is dat Obama in tegenstelling tot in 2009 in Kopenhagen oproept tot gezamenlijke actie. Hij sluit af met "Let's get to work."