“Helaas maken huisjesmelkers te vaak misbruik van de penibele situatie op de woningmarkt. Doordat er weinig huurwoningen zijn, hebben huurders geen andere optie dan akkoord te gaan met onbehoorlijke eisen die zij stellen. Dat zie je bijvoorbeeld misgaan als het gaat om de borg”, stelt Tweede Kamerlid Paul Smeulders. 

Verhuurders mogen borg vragen aan hun huurders als garantstelling. De borg mag (deels) worden ingehouden als de huurder de woning met gebreken achterlaat. De verhuurder kan de borg dan inzetten om die schade te betalen. Echter, regelmatig komt het voor dat huurders hun borg niet terugkrijgen ook als er geen gebreken aan de woning zijn. Ook is het gevraagde bedrag voor de borg vaak veel te hoog.

Structurele oplossing nodig
Jaarlijks komen er alleen al bij de stichting !Woon in Amsterdam een paar honderd klachten binnen over verhuurders die de waarborgsom niet teruggeven aan hun voormalige huurders. Ondanks pogingen om het minnelijk op te lossen, leidt dit helaas vaak tot rechtszaken en een flinke belasting van het rechtssysteem. Een structurele oplossing is beter.

GroenLinks wil dat verhuurders voortaan maximaal 1 maand huur aan borg mogen vragen, om zo enorme bedragen tegen te gaan.

Eerlijk wonen
Daarnaast wil GroenLinks dat de overheid huurders beter gaat beschermen tegen dergelijke malafide verhuurders. En stelt voor dat de borg voortaan op een onafhankelijke derdenrekening wordt gestort en de bewijslast bij gebreken aan de woning - waarna er borg ingehouden mag worden - bij verhuurder komt te liggen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er goede ervaringen met een dergelijke regeling.

GroenLinks wil uiterlijk in maart 2021 weten wat het plan van aanpak wordt van het kabinet. Morgen (dinsdag) stemt de Tweede Kamer over het voorstel.

Hulp nodig?
Het tv programma Radar legt uit wat je kunt doen als je huisbaas je borg niet terugstort.