De Senaatsfractie toonde zich tijdens het debat met staatssecretaris Dekker gematigd positief over het lerarenregister. GroenLinks gelooft in de toegevoegde waarde van het lerarenregister omdat in een snel veranderende wereld kwaliteitsborging in het onderwijs van groot belang is. Een stevigere verankering van het lerarenberoep met professionele standaarden is daarvoor nodig, met de stem van de leraar over de kaders en de criteria. Onder deze voorwaarde biedt het lerarenregister een waardevolle aanvulling in de visie van GroenLinks.


Vanaf 2022 zullen alle 250.000 Nederlandse leraren aan basisscholen, middelbare scholen en mbo's met hun onderwijsbevoegdheden geregistreerd moeten staan en bovendien bijscholing moeten volgen. Doen zij dit niet, dan dreigt ontslag of andere maatregelen. Die mogelijkheid ontstaat in de wet op zijn vroegst in 2026.

Senator Ruard Ganzevoort ziet door de exponentiële groei van kennis de noodzaak van bijscholing toenemen. ,,Mijn vader, zelf een leraar, zei wel eens voor de grap dat een goede leraar van bijna alle dingen bijna alles afweet. Tegenwoordig verwachten we dat een leraar in staat is om steeds weer op een effectieve manier snel veranderende kennisdomeinen te ontsluiten voor leerlingen."