Een meerderheid van christendemocraten, liberalen en het grootste deel van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement keurde woensdag CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada, goed. GroenLinks stemde tegen. “Dit verdrag maakt democratie en welzijn ondergeschikt aan de wensen van multinationals”, stelt Europarlementariër Bas Eickhout.

GroenLinks is voorstander van internationale handel onder eerlijke spelregels. GroenLinks wil globalisering reguleren, maar CETA doet het tegenovergestelde door juist overheden te beperken in het beleid dat ze kunnen maken. De afspraken in CETA die in het belang zijn van multinationals, zoals over hun markttoegang en investeerdersbescherming, zijn keihard. Daartegenover staan boterzachte vrijblijvende aanmoedigingen over duurzaamheid en werknemersrechten.

Bovendien zet de vergaande samenwerking over regelgeving en handelsbarrières een rem op de bescherming van consumenten en het milieu. Door te streven naar zoveel mogelijk overeenstemming tussen Canadese en Europese regels bestaat het risico dat belangrijke debatten en overwegingen over (toekomstige) wetgeving in het algemeen belang zich verplaatsen van democratisch gelegitimeerde parlementen naar besloten werkgroepen.

Eickhout: “CETA zal de onvrede over oneerlijke globalisering verder aanwakkeren. Dat is precies het verkeerde antwoord op het toenemende protectionisme en nationalisme in de wereld. Het Europese handelsbeleid moet mens en milieu voorop stellen om te zorgen dat iedereen profiteert van de wereldhandel.”

Nu het verdrag is goedgekeurd door het Europees Parlement zal het overgrote deel van CETA voorlopig worden toegepast met uitzondering van enkele artikelen waaronder het omstreden arbitragemechanisme tussen investeerders en staten (ISDS). Alleen als alle nationale parlementen van de 28 lidstaten hebben ingestemd kan CETA volledig en definitief in werking treden. Groene partijen in de Europese Unie zullen hun oppositie tegen dit akkoord voortzetten in de verschillende EU-landen.