In 2014 nam de Europese Unie maatregelen tegen de speculatie met grondstoffen. Deze speculatie droeg er toe bij dat miljoenen mensen in ontwikkelingslanden in de afgelopen jaren in de armoede zijn beland. Vandaag stemt het Europees Parlement over de technische uitwerking van de wetgeving uit 2014 die een limiet stelt aan de posities die beleggers kunnen innemen bij de handel in grondstoffen. Deze regels zijn echter zo slap geworden dat ze nauwelijks effect zullen hebben. GroenLinks maakt daarom bezwaar.

Europarlementariër Bas Eickhout: “Wereldwijd besteden veel mensen maar liefst driekwart van hun inkomen aan voedsel. Zonder scherpe regels kunnen speculanten op de grondstoffenbeurzen hen de armoede in drukken. Het is onacceptabel dat de Europese Commissie met slappe regels komt.”

De Commissie heeft zelf erkend dat er de afgelopen jaren ongekende prijsschommelingen op alle belangrijke grondstoffenmarkten waren en dat die hebben geleid tot sociale onrust en armoede. Toch stelt het nu regels voor die veel minder streng zijn dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. GroenLinks hoopt dat een meerderheid het bezwaar tegen de technische uitwerking van de financiële wetgeving uit 2014 steunt. In dat geval zal de Europese Commissie met een herzien voorstel moeten komen.