In de Tweede Kamer wordt vandaag gesproken over de woonbegrotingen voor het jaar 2022. Het huidige demissionaire kabinet bestaande uit de vier partijen die momenteel ook onderhandelen over een nieuw kabinet – VVD, D66, CDA en CU – hebben in de Eerste Kamer geen meerderheid. Deze meerderheid hebben zij wel nodig om de begrotingen voor 2022 goedgekeurd te krijgen. Zij hebben dus steun nodig vanuit de oppositie.

300.000 woningen tekort

Er is op dit moment een tekort van zo’n 300.000 woningen. Veel mensen die op zoek zijn naar een koopwoning moeten fors meer betalen dan enkele jaren terug en mensen die op zoek zijn naar een huurwoning worden geconfronteerd met veel te hoge huren. In veel steden en dorpen is de wachtlijst voor sociale huurwoningen enorm opgelopen en op sommige plekken moeten mensen meer dan 15 jaar wachten op een woning. Dat is onacceptabel voor de twee linkse partijen. De wooncrisis is op dit moment een van de grootste problemen waar onze samenleving mee te maken heeft. Een fatsoenlijk dak boven het hoofd is niet alleen een grondrecht, het is ook een van de meest basale levensbehoeften.

Verhuurderheffing afschaffen

De oorzaken van de wooncrisis liggen grotendeels besloten in het overheidsbeleid van de afgelopen jaren. Misschien wel de meest in het oog springende keuze van de overheid die funest is voor het grote tekort aan woningen is de zogenaamde verhuurderheffing. Deze extra belasting voor woningcorporaties werd ooit als crisisheffing ingevoerd en kost corporaties jaarlijks zo’n 2 miljard euro. Geld dat zij aan de Belastingdienst moeten overmaken en waarvoor zij dus geen woningen kunnen bouwen en kunnen onderhouden. Dit moet wat ons betreft heel snel veranderen. De woningcorporaties zijn namelijk de motor voor de realisatie van betaalbare huurwoningen voor mensen in de steden en de dorpen. Wanneer de verhuurderheffing van tafel gaat kunnen de corporaties veel nieuwe woningen bouwen, zodat de wachtlijsten worden ingekort en meer mensen betaalbaar kunnen wonen. Dat betekent dat er geld vrijkomt zodat corporaties eindelijk achterstallig onderhoud kunnen plegen zodat de kwaliteit van woningen wordt verbeterd. Bovendien kunnen de corporaties de woningen die zij verhuren beter isoleren zodat de energierekening van de huurders in slecht geïsoleerde woningen substantieel omlaag gaat. Zeker met de stijgende energieprijzen is dit van groot belang.

Huurplafond

Maar er moeten meer systeemfouten structureel worden aangepakt. In de vrije huursector moeten we de huurprijzen reguleren door als overheid de maximale huur wettelijk te regelen. Hierdoor kunnen verhuurders geen exorbitante huren meer vragen. Daarnaast moeten verhuurders die te veel huur vragen wat ons betreft een boete gaan betalen (huisjesmelkboete). Verder moeten vaste huurcontracten weer de norm worden in plaats van de flexibele huurcontracten die nu steeds meer de standaard zijn en waardoor veel mensen ieder jaar in onzekerheid zitten of ze wel in hun huis kunnen blijven wonen. Ook moeten we ervoor zorgen dat we voldoende investeren in de wijken waar de leefbaarheid onder druk staat. Vorig jaar is op voorstel van GroenLinks en de PvdA een volkshuisvestingsfonds van 450 miljoen euro in het leven geroepen waarmee wijken door het hele land opgeknapt kunnen worden. Dit succesvolle fonds moet wat ons betreft voortgezet worden zodat nog veel meer wijken leefbaarder gemaakt kunnen worden.