De huidige wettelijk verplichte beraadtermijn van vijf dagen doet geen recht aan het individuele traject dat vrouwen doorlopen om tot een besluit over abortus te komen. De bedenktijd die nodig is, is voor de één langer, maar voor een ander korter. Vaak hebben mensen zelf al een zorgvuldig traject doorlopen, voordat zij met een arts in gesprek gaan.

“Een verplichte bedenktijd van vijf dagen is fysiek en mentaal nodeloos belastend. Niemand kiest lichtzinnig voor een abortus”, zegt Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks. 

Samen met Lilianne Ploumen van PvdA diende zij vorig jaar een voorstel in om de beraadtermijn af te schaffen. Daar stemden toen een meerderheid van de Kamerleden voor. De politieke partijen willen dat nu ook wettelijk vastgelegd zien.  

De bedenktijd doet af aan de autonomie van de vrouw, vinden ook veel vrouwenorganisaties. De World Health Organization wijst er in dit kader op dat regelgeving geen onnodige barrières moet opwerpen voor mensen in nood bij onbedoelde zwangerschap. 

Vrije keuze
Uit de evaluatie van de abortuswet bleek vijftien jaar geleden al dat de denktermijn geen invloed heeft op de zorgvuldigheid van het besluit van de vrouw. In 2020 was de conclusie - niet verrassend - hetzelfde. 

“Ook zonder de verplichte denktermijn maken vrouwen een zorgvuldige, weloverwogen afweging voor abortus. Kiezen voor abortus moet een vrije keuze zijn, voor elke vrouw. Daarom is het nu echt tijd om dit af te schaffen”, zegt Corinne Ellemeet.