Nederland telt zo’n 5 miljoen mantelzorgers (SCP) – mensen die zorg geven aan een hulpbehoevende omdat zij een persoonlijk band hebben met degene voor wie zij zorgen. Soms gaat het om een kleine tijdsinvestering, soms is de zorg intensief. Zo’n 9% van de mantelzorgers is overbelast (Mantelzorg NL).

Voor mantelzorgers die verder weg wonen, is afstand soms belastende factor. Tijdelijk woonruimte huren is vanwege de wooncrisis vaak te kostbaar of onmogelijk.

Regelgeving belemmert hen andere oplossingen te vinden.Ten eerste vanwege de samenwoonboete (“kostendelersnorm”). Wanneer mantelzorgers in huis komen wonen, kort de overheid gezinsleden op hun uitkering. Die terugval aan inkomsten weerhoudt mensen deze stap te zetten. Ten tweede de komst van de omgevingswet, die volgend jaar in werking treedt. Daardoor komen er extra regels voor mensen die een mantelzorgwoning op het erf van de zorgbehoevende willen plaatsen.

Schrap regels die zorg voor elkaar belemmeren
GroenLinks wil in beide gevallen de regels van tafel, en doet in het debat voorstellen daarvoor.

"Het van groot belang dat mantelzorgers op hun eigen wijze voor een ander kunnen zorgen. Gelukkig is de bereidheid er om voor elkaar te zorgen. Dat moeten we stimuleren, in plaats van afremmen. Mensen ontlasten en de hindernis van afstand wegnemen”, zegt Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet (Zorg).

“Frustrerend dat de overheid mensen belemmert die voor elkaar willen zorgen. Het beleid moet erop gericht zijn dat ouderen in de buurt van hun vrienden en familie kunnen blijven wonen, ook als ze moeten verhuizen naar een nieuwe woning die past bij hun nieuwe levensfase”, zegt Tweede Kamerlid Laura Bromet (Wonen).

Meer seniorenwoningen
Het debat vandaag vindt plaats naar aanleiding van de GroenLinks initiatiefnota “een eigen thuis, voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij”. Naast meer mogelijkheden voor mantelzorg dichtbij, doet GroenLinks andere voorstellen om nieuwe woonvormen te creëren, waar ouderen samen met elkaar én met andere generaties een passende woonruimte vinden. Woonvormen die nu en in de toekomst onontbeerlijk zijn om zorg op maat te kunnen bieden en de druk op verpleeghuizen te verminderen.

GroenLinks wil verder woningbouwcorporaties meer ruimte geven om extra seniorenwoningen te bouwen. En meerjarige contracten voor zorgaanbieders.