Met de steun van GroenLinks heeft de Eerste Kamer dinsdagmiddag ingestemd met een bij wet geregelde financiering voor levensbeschouwelijk onderwijs in Nederland. Alle partijen op de PVV, VVD en 50Plus na stemden voor het initiatiefvoorstel.

Kwalitatief levensbeschouwelijk onderwijs helpt leerlingen reflecteren op levensbeschouwelijke en morele vraagstukken en te wortelen in hun eigen traditie. Het is essentieel in Nederland om sektarische vorming en strijdige opvattingen met de multiculturele samenleving te voorkomen. Daarom steunt de Eerste Kamerfractie van GroenLinks het voorstel om dit onderwijs te verzekeren op openbare scholen door middel financiering en ondersteuning.


Senator Ruard Ganzevoort: ,,Onderwijs gaat onder andere over de vorming tot authentieke en verantwoordelijke burgers. Dit voorstel is hiermee in lijn, want een veelkleurige samenleving als de onze vraagt respect jegens verschillende opvattingen van mensen. Het is goed om te zien dat het voorstel de goedkeuring van de Eerste Kamer wegdraagt."