Als EU-landen het voorstel overnemen, kunnen alle Europeanen in 2024 - naast een nationale kandidaat - ook op een Europese kandidaat stemmen. GroenLinks is groot voorstander van deze stap naar een democratischere Europese Unie.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Europese kieslijsten maken de kloof tussen kiezers en de Europese instituties kleiner. Kiezers kunnen dan eindelijk direct stemmen op kandidaten die een gooi doen naar het voorzitterschap van de Europese Commissie. Zo krijgen we minder technocratie en meer democratie.”

Bij de vorige Europese verkiezingen hadden de politieke fracties weliswaar Europese fractievoorzitters (“Spitzenkandidaten”) aangewezen als kandidaten voor het Commissie-voorzitterschap, maar die konden zich alleen verkiesbaar stellen in hun eigen land. Als het voorstel van het Europees Parlement realiteit wordt, kan er bij de volgende Europese verkiezingen in 2024 een echte Europese verkiezingsstrijd ontstaan over de politieke richting die de volgende Europese Commissie moet inslaan.

Het voorstel van het Europees Parlement kan pas in werking treden als alle EU-landen tot een akkoord komen en dit opnemen in hun nationale kieswetten. GroenLinks hoopt dat de EU-landen hier direct mee beginnen, zodat de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024 al democratischer en meer Europees worden.