De hervorming van het Europese emissiehandelssysteem lijkt uit te draaien op een teleurstelling. Dat concludeert Europarlementariër Bas Eickhout na de stemming woensdagmiddag. Eickhout schreef mee aan een beter compromis, maar christendemocraten trokken op het laatste moment hun steun in.

“Zwakke knieën. Teveel Europarlementariërs zijn gebogen onder ongekende druk van de traditionele industrie. Ze geven liever miljarden aan publiek geld weg, dan dat ze opstaan tegen de lobbyisten die hun deur de afgelopen weken plat liepen”, constateert Eickhout. “Het klimaatbeleid is daar slachtoffer van geworden.”

Gratis emissierechten

Een plan dat eerder nog breed gedragen werd in de milieucommissie, sneuvelde na enorme druk vanuit de cementindustrie. Eickhout: “Vandaag lag er een voorstel op tafel om de cementsector niet langer gratis emissierechten te geven, maar ze in plaats daarvan te beschermen door importeurs emissierechten te laten kopen aan de EU-grens.”

De cementsector verdiende de afgelopen jaren miljarden aan gratis verkregen rechten. Dat terwijl de cementindustrie eigenlijk helemaal niet te maken heeft met internationale concurrentie. “Met dit voorstel zou de vervuiler eindelijk gaan betalen zonder dat het hun concurrentiepositie in gevaar komt. De industriële lobby tegen het voorstel was echter enorm. De industrie wil de ‘subsidie’ behouden die ze nooit hadden mogen krijgen. En dat is ze gelukt. Zeer teleurstellend,” aldus Eickhout.

Parijsakkoord

Eickhout stelt dat vriend en vijand het erover eens is dat het emissiehandelssysteem in huidige vorm niet goed werkt. Door een enorm overschot aan uitstootrechten is de huidige prijs van 5 euro voor de uitstoot van een ton CO2 ontoereikend om innovatie te stimuleren. Daarvoor is minstens 40 euro per ton CO2 nodig. “Een grondige herziening is hoog nodig. Het emissiehandelssysteem is de enige Europese wetgeving die industriële CO2-uitstoot terugdringt. Een goed functionerend ETS is cruciaal als we onze beloftes uit het Parijsakkoord willen halen.”

De tekst die aangenomen is, vormt het onderhandelingsmandaat van het Europees Parlement. Daarmee gaat een onderhandelingsteam - waar Eickhout deel van maakt - onderhandelen met de EU-landen. “Die zijn gemiddeld genomen nog veel conservatiever dan het Europees Parlement. Was er vandaag een goede tekst uitgerold dan hadden we de lidstaten flink onder druk kunnen zetten. Het is een enorme teleurstelling dat het Europees Parlement een uitgelezen kans daarop heeft laten lopen.”