In het debat met de Commissie riep Strik op tot een evacuatie van de asielzoekers die nu vastzitten en hardere sancties tegen de Belarussische president Loekasjenko. Strik: "We kunnen het verachtelijke gedrag van een dictator niet beantwoorden met een onmenselijke en onwettelijke behandeling van asielzoekers aan de grens. Als we dat doen, krijgt Loekasjenko wat hij wil. We moeten laten zien dat de Europese waarden overeind blijven staan als we onder druk worden gezet."

Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, stelde vandaag in een persconferentie met de Poolse premier dat de EU wellicht kan betalen voor het bouwen van grenshekken en muren. Strik: "Het illegaal terugduwen van asielzoekers en het bouwen van muren zijn niet de oplossing voor dit geopolitieke conflict. De provocaties van Belarus moeten worden beantwoord met sterkere sancties. Maar voor de mensen die nu vastzitten aan de grens is het bieden van humanitaire hulp en toegang tot een asielprocedure de enige uitweg. Europa moet laten zien dat we op een geordende manier snel kunnen beoordelen welke mensen een vluchtelingenstatus moeten krijgen en wie er terug moet keren naar zijn of haar land van herkomst. Dit kan als we gezamenlijk optreden."