Vanuit de GroenLinks achterban zijn er meer dan duizend reacties op het akkoord gekomen, via mail en app. Deze reacties zijn kritisch. Over het algemeen kunnen de reacties ingedeeld worden in de volgende thema’s: zorg, klimaat, onderwijs, vertrouwen en eerlijk delen.

Bezuinigingen op de zorg

Het belangrijkste punt van kritiek dat wordt genoemd met betrekking tot de zorg, zijn de extra bezuinigingen. De coalitie gaat bezuinigen op de zorguitgaven, wat neerkomt op 5 miljard euro. Ook wordt de marktwerking in de zorg niet aangepakt en komt er geen salarisverhoging voor zorgpersoneel. Veel GroenLinksers noemen dit zorgbeleid onbegrijpelijk, zeker gezien de grote zorgcrisis waar we in beland zijn door corona, is dit juist geen sector waar je op wil bezuinigen.

Ook kwamen er reacties over het feit dat er geen extra aandacht wordt besteed aan de GGZ in het akkoord, een sector die al jarenlang worstelt met enorme wachtlijsten. Terwijl de vraag naar geestelijke gezondheidszorg tijdens de coronacrisis juist is toegenomen.

Klimaat, de bouw van twee nieuwe kerncentrales

Met betrekking tot het klimaat kwam veruit de meeste kritiek op het plan om twee kerncentrales bij te bouwen. Een kiezer zei hierover het volgende:

“ Ik ben heel bang voor die twee kerncentrales (...) waarbij afval geproduceerd wordt waar we nog jaren ‘plezier’ van hebben. ”

Kerncentrales worden door sommige partijen gezien als een schoner alternatief in de transitie naar een groene economie, maar het afval dat deze kerncentrales produceren is vaak een punt van kritiek, omdat dit afval zeer lastig te verwerken is en het vaak jarenlang wordt opgeslagen.

Onderwijs, de basisbeurs keert terug

De reacties die over onderwijs gaan, gaan voornamelijk over de compensatie voor de basisbeurs. De basisbeurs wordt namelijk opnieuw ingevoerd in schooljaar 2023/2024, en studenten uit de leenstelselgeneratie, krijgen korting op hun studiebeurs of een studievoucher. Hiervoor wordt 1 miljard euro uitgetrokken. Er is veel kritiek op deze compensatie, omdat dit niet voldoende zal zijn om deze generatie tegemoet te komen. Ook deze reactie gaat hierop in:

“ Met 1 miljard ga je de gedupeerde studenten absoluut niet kunnen helpen. Dit is een soort troostprijs voor de aankomende jaren aan problemen die het gevolg zullen zijn (geen hypotheek kunnen krijgen etc.). ”

Eerlijk delen, het minimumloon stijgt met 7,5%

Het minimumloon wordt stapsgewijs verhoogd met 7,5%, dit is veel minder dan wat de vakbonden wilden. Het minimumloon in Nederland blijft al jaren achter op de stijging van de welvaart. Steeds meer werkenden leven ondanks dat zij gewoon een baan hebben in armoede.

Weinig vertrouwen in de coalitie

Een deel van de reacties waren van kiezers die teleurgesteld waren in het regeerakkoord. Zo zei een kiezer:

“ Dit regeerakkoord is een lachertje vol mooie woorden, en zolang er geen andere poppetjes in de regering komen, zal het niet veranderen. ”

Deze reacties gaan dus niet zozeer inhoudelijk in op het akkoord, maar meer op het feit dat het oude kabinet gewoon een ‘doorstart’ heeft gemaakt en nu weer aan de macht is.

Ook vragen mensen zich af hoe de doelen uit het akkoord bereikt gaan worden. Ze zijn positief over de goedkopere kinderopvang maar er zijn ook enorme tekorten in de branche en lange wachtlijsten. Ze vragen zich af, wordt er ook geïnvesteerd in mensen?

Positieve reacties op het akkoord

Tussen de positieve reacties op het akkoord klinkt het geluid dat GroenLinks een constructieve houding moet aannemen. Dat GroenLinks het kabinet niet moet bekritiseren op haar woorden, en moet afwachten hoe deze woorden omgezet worden in daden.

“ Het gaat om daden, niet om woorden. Ik wil je dan ook vragen om het kabinet op deze daden te beoordelen en niet al bij voorbaat negatief te reageren. Uiteraard ben ik het met je eens over wat de vorige kabinetten hebben laten liggen en beter hadden kunnen doen. Maar daar veranderen we niets meer aan door nu dit regeerakkoord geen kans te geven. ”

Debat over het Regeerakkoord

Vandaag vindt er een debat plaats in de Tweede Kamer over het regeerakkoord, waar Jesse Klaver aan deelneemt. In januari, na het aantreden van het nieuwe kabinet zal er een langer debat plaatsvinden over het regeerakkoord. Dan zijn de plannen ook doorgerekend door het Centraal Planbureau.

mensen op een GroenLinks-congres

Wil je onze politiek steunen?

Word net als 33.000 anderen lid van GroenLinks! Als lid beslis je mee over onze koers en steun je groene en linkse politiek.

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Ik ontvang graag e-mail updates van:
Ben je 27 jaar of jonger?
Contributie

Gemiddeld betalen GroenLinksers € 85 contributie per jaar. De hoogte van de contributie bepaal je zelf, wel geldt er een minimum van € 24 per jaar. Je kunt de hoogte van je contributie baseren op de hoogte van je inkomen.

Let er op dat het door jou gekozen bedrag klopt bij de opgegeven frequentie!

Betaalwijze