De 26ste editie van de COP is extra belangrijk, omdat het 6 jaar is nadat de landen het Parijsakkoord sloten. In dat akkoord spraken de landen af dat ze de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden willen houden en streven naar een opwarming van maximaal 1,5 graad. Ook werd afgesproken dat de landen iedere 5 jaar hun klimaatdoelen aanscherpen. Omdat de klimaattop vorig jaar niet doorging, gebeurt dat dus dit jaar. Dit is hard nodig, want de huidige doelen zijn bij lange na niet ambitieus genoeg om de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden.

De gevolgen van klimaatverandering beginnen steeds duidelijker te worden. Nog nooit was klimaatverandering zó zichtbaar, op zoveel plekken op de wereld: van de bosbranden in Australië tot de overstromingen in Europa.

Maar er is ook goed nieuws. De oplossingen zijn er. Het draagvlak ook. Als we nu ingrijpen, kunnen we de ergste gevolgen van klimaatverandering voorkomen. Bas Eickhout, GroenLinks-Europarlementariër, is op de klimaattop aanwezig om te onderhandelen namens het Europees Parlement.

Wat wil GroenLinks:

Geen geld meer naar fossiele energie

Om de klimaatdoelen te halen, moeten fossiele brandstoffen in de grond blijven zitten. Dat betekent heel simpel dat we moeten stoppen met het investeren in fossiele energie. Als we de ergste gevolgen van klimaatverandering willen voorkomen, mogen we vanaf vandaag geen nieuwe gas- en olievelden in gebruik nemen. Geldstromen moeten dus verlegd worden van olie, kolen en gas naar duurzame energie. Sterker nog: dit is zelfs (een van de minder bekende) afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs: geldstromen moeten in lijn worden gebracht met de klimaatdoelen. Bovendien betekent dit dat subsidies voor deze vervuilende industrieën verboden moeten worden. Helaas staat de huidige realiteit hier nog ver van af. Alleen al in Nederland subsidieert de overheid de fossiele industrie jaarlijks met miljarden.

Hogere ambities

Om de aarde ruim onder de 1,5 graad opwarming te houden, moeten alle landen hun ambitie flink ophogen. Het gat tussen de wetenschap en de (politieke) realiteit moet gedicht worden. De klimaatcrisis ligt niet meer in onze toekomst, maar is al begonnen. Landen moeten er nu voor zorgen dat de afspraken die in Parijs zijn gemaakt ook nagekomen worden.

Rechtvaardig klimaatbeleid: meer klimaatfinanciering voor ontwikkelingslanden

In 2009, op de 15de editie van de VN-klimaattop in Kopenhagen, beloofden rijke landen om jaarlijks 100 miljard dollar aan klimaatfinanciering beschikbaar te stellen aan ontwikkelingslanden. Dat doel zal waarschijnlijk pas in 2023 gehaald worden. Dit geld is hard nodig zodat ontwikkelingslanden de nodige maatregelen kunnen nemen om hun uitstoot af te bouwen en om zich te kunnen wapenen tegen droogte, overstromingen en de stijgende zeespiegel. Hoewel ontwikkelingslanden minder bijdragen aan klimaatverandering, worden ze harder geraakt door de gevolgen. Rijke landen moeten in Glasgow niet alleen concreet maken hoe ze hun belofte nakomen, maar ook hoe ze na 2025 een rechtvaardige transitie mogelijk gaan maken.

Luisteren: Voorbeschouwen op de klimaattop

In deze podcast vertelt Bas Eickhout over wat er in Glasgow op het spel staat tijdens de internationale klimaattop. Ook belt hij met Marjan Minnesma over de wandeltocht die zij aflegde van Groningen naar Glasgow om aandacht te vragen voor het klimaat.

Beluister hier de hele aflevering.

Kijken: Bas Eickhout en Laurie van der Burg vanaf de klimaattop in Glasgow

Vanaf de klimaattop ging Bas Eickhout in gesprek met klimaat campaigner Laurie van der Burg. Laurie werkte eerder bij Milieudefensie aan de succesvolle klimaatzaak tegen Shell en is nu campaigner voor Oil Change International. In het live-gesprek bespreken Bas en Laurie de onderhandelingen in Glasgow, wat er op het spel staat en hoe we ervoor kunnen zorgen dat er geen geld meer naar de fossiele industrie gaat.