De Midden-Oosten Werkgroep GroenLinks organiseert een publieksbijeenkomst over het “Goldstone-rapport” over oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens Israël’s Operation Cast Lead (Gaza oorlog).

Spreker: Dr Jeff Handmaker

Woensdagavond 28 oktober, 20.00 - 22.00 uur
Partijburo GroenLinks, Oudegracht 312, Utrecht

Mensenrechtendeskundige Dr Jeff Handmaker, docent aan het International Institute of Social Studies (ISS) in Den Haag, spreekt over het Goldstone-rapport. Het rapport is een lijvige neerslag van het onderzoek door de Zuidafrikaanse oud-rechter Richard Goldstone, in opdracht van de VN, naar eventuele oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tijdens de Gaza-oorlog. Het bevat conclusies en aanbevelingen.

Het rapport werd door Israël en bevriende naties bestempeld als antisemitisch en gericht op de vernietiging van Israël. Ook de Nederlandse regering was van mening dat het ondeugdelijk was.
De politiek toont daarmee een ernstig moreel tekort door het aangetoonde en ernstige onrecht niet te erkennen of te bestraffen waar het een bevriende natie, Israël, betreft.

Dr Handmaker zal het rapport toelichten. Daarbij komt de vraag aan de orde hoe rechtvaardigheid kan geschieden buiten de falende politiek om.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de discussie en het debat.

Voertaal: Nederlands en Engels

Een digitale versie van het rapport kan worden aangevraagd door een e-mail te sturen naar lilian_peters@yahoo.com o.v.v. “Goldstone Report”

Karel van Broekhoven, voorzitter MO-werkgroep