Op basis van deze kernwaarden heeft GroenLinks een integriteitsbeleid opgesteld. Om met z’n allen scherp te hebben hoe we met elkaar willen omgaan. Om mensen die ergens mee zitten de juiste steun te bieden. En om ervoor te zorgen dat ongewenst gedrag gemeld kan worden en zich niet herhaalt.

Netwerk Weerbaar Bestuur

Wij vinden het heel belangrijk dat onze volksvertegenwoordigers hun beroep veilig en integer uit kunnen oefenen. Daarom is GroenLinks lid van het Netwerk Weerbaar Bestuur. Dit netwerk van politieke partijen en ambtsverenigingen komt regelmatig samen om te spreken over integriteit en veiligheid van politieke ambtsdragers.

Vragen over ons integriteitsbeleid

Als je vragen hebt over ons integriteitsbeleid kan je een mail sturen naar integriteitsbeleid@groenlinks.nl. Wij zullen je dan zo snel mogelijk in contact brengen met iemand die je vraag kan beantwoorden.